Skip to content
Skip to navigation menu

 

The Apprentice

Image The Apprentice

Y mae’r pumed cyfres o’r sioe ar BBC ‘The Apprentice’ yn ôl ar y teledu gyda 15 o fyfyrwyr. Bydd rhaid i bob myfyriwr dangos eu bod nhw’n barod i oreosi’r tasgau gan Sir Alan Sugar.

Bydd y wobr yn ariannol trwy weithio gyda Sir Alan yn ei gwmni.

Y mae’r rheolau yn syml. Bob wythnos, y mae’r myfyrwyr yn cael eu rhannu mewn dau tim gyda un ‘Project Manager’ ac y maent yn gorfod cwblhau’r dasg. Ar ddiwedd y dasg, y mae’r myfyrwyr yn mynd i’r ‘Boardroom’ i gwrdd â Sir Alan i glywed pa dim sydd wedi ennill ac yn anffodus, pwy sydd yn gadael y cystadleuaeth.

1. Faint o fyfyrwyr yn cystadlu ar y sioe?

2. Beth sydd rhaid i bob myfyriwr dangos?

3. Sut bydd y wobr yn ariannol?

4. Beth yw’r rheolau?

5. Beth sy’n digwydd yn y boardroom?

 •      Geirfa     

  Pumed – fifth

  Myfyrwyr- candidates

  Goroesi – survive

  Ariannol – monetary

  Rheolau – rules

  Cwblhau – complete

  Cwrdd – meet

  Gadael – leave

  Cystadleuaeth – competition

Related Resources