Skip to content
Skip to navigation menu

 

Skins

Skins Picture

‘Skins’ ydy drama arddegol Brydeinig sy’n sôn am fywyd grŵp o bobl ifanc rhwng 16 oed a 19 oed sy’n byw ym Mryste.  Mae’r cynyrchyddion yn honni bod y gyfres yn adlewyrchu bywyd pob dydd pobl yn ei harddegau. 

Mae’r grŵp yn cynnwys bachgen poblogaidd, Mwslim, bachgen hoyw, merch ddeallus a breiniol sydd ganddi broblemau teuluol, bachgen sy’n hoff o fynd i bartïon ac yn caru ei athrawes a merch sydd ganddi anhwylder bwyta.  Mae pob un cymeriad yn mynd i’r chweched dosbarth yng Ngholeg Roundview ym Mryste.  Mae gan bob episod ei thema ei hunan sy’n canolbwyntio ar un cymeriad yn benodol ond mae rhai lliynnau storïol sy’n ymestyn dros episodau gwahanol.

Mae’r rhaglen wedi cael dylanwad diwylliannol mawr ac yn arbennig wrth ddatblygu’r term parti ‘skins’ sy’n cyfeirio at noson o yfed llawer o alcohol a chymryd cyffuriau.

1.      Beth ydy plot ‘skins’?

2.      Pa fath o bobl sydd yn y grŵp?

3.      Ydy’r llinyn storïol yn newid?

4.      Ydy ‘skins’ yn cael dylanwad o gwbl?

5.      Beth ydy’r term ‘parti skins’ yn golygu?

 

 •     Geirfa    

  Arddegol - teenage

  Prydeinig - British

  Bryste - Bristol

  Cynyrchyddion - producers

  Honni - to allege/ claim

  Hoyw - gay

  Breiniol - privileged

  Anhwylder bwyta - eating disorder

  Canolbwyntio ar - to focus on

  Ymestyn - to stretch

  Dylanwad diwylliannol - cultural influence

  Cyfeirio at - to refer to

   

Related Resources