Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gavin and Stacey

Image for Week 1 TV Article Gaivin and Stacey

Daeth cyfres newydd o ‘Gavin a Stacey’ i BBC1 ar Ddydd Iau 26 Tachwedd am 9.00 yp. Ysgrifennwyd gan James Corden a Ruth Jones, mae’r gyfres wedi ennill rhes o wobrau. Dywed nifer mai hon - eu trydedd gyfres - yw eu cyfres olaf. Felly peidiwch â cholli allan! 

Hanes

Mae Gavin a Stacey wedi symud mewn i dŷ mam Stacey yn y Barri. Mae Gavin wedi dechrau swydd newydd yng Nghaerdydd ac mae Stacey yn hapus iawn i fod yn ôl adref gyda’i theulu. Ond, ydy Gavin yn troi’n anhyderus? A fydd e’n teimlo’n hiraethus?

Yn ôl yn Essex, mae Smithy wedi colli ei ffrind orau, Gavin, tra bod Nessa yn addasu i fywyd yn Sully gyda’i darpar ŵr, Dave ‘COACHES’.

Peidiwch â cholli allan ar y gyfres! Mae llawer i edrych ymlaen ato, yn enwedig dathliad genedigaeth baban Neil.

1. Dechreuodd y gyfres ar ba ddydd o’r wythnos?
2. Pwy ydy ysgrifenwyr y gyfres?
3. Ble mae Gavin a Stacey yn byw nawr?
4. Pam ni ddylai bobl colli mas ar y gyfres?

  •     Geirfa    

    Anhyderus-  diffident(lacking confidence)

    Hiraethus- homesick

Related Resources