Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gavin and Stacey

Picture for Week 3 TV Article Gavin and Stacey

‘Gavin and Stacey’ yw rhaglen teledu gan y BBC, sydd wedi cael ei hysgrifennu gal Ruth Jones a James Corden, sydd hefyd, yn actio yn y sioe.

Y mae Matthew Horne yn chwarae’r rôl o Gavin Shipman. Y mae Gavin yn 26 mlwydd oed, ac yn byw gyda’i rieni yn Essex. Smithy yw ei ffrind gorau a Stacey yw ei wraig. Y mae Stacey, hefyd yn 26 mlwydd oed and yn dod o Barri, ger Caerdydd a’i ffrind gorau yw Nessa.

Yr oedd ansicrwydd ynglyn a’r drydedd gyfres. Dywedodd yr ysgrifennwyr eu bod nhw ddim eisiau y raglen i fod yn ragweladwy, felly arhosant hwy i ddewis tan ar ol y sioe arbennig dros y Nadolig.

Y mae Ruth Jones a James Corden yn gobeithio eu bod nhw’n gallu benu ysgrifennu’r sgriptiau am y gyfres newydd erbyn diwedd mis Mawrth, a dechrau ffilmio yn ystod yr Haf.

Ond, yn anffodus, dywedodd Ruth Jones yr wythnos diwethaf, bod y drydedd gyfres yw’r gyfres olaf o’r raglen.

1.) Pwy sydd yn ysgrifennu y gyfres?

2.) Pwy sydd yn chwarae Gavin?

3.) Pwy sydd yn chwarae’r rol gwraig Gavin?

4.) Pryd mae’r ffilmio ar gyfer y drydedd gyfres yn dechrau?

 •     Geirfa    

  Rhaglen – programme

  a’i rieni – with his parents

  ffrind gorau – best friend

  ei wraig – his wife

  ger – near

  ansicrwydd – uncertainty

  drydedd gyfres – third series

  ysgrifennwyr – writers

  ragweladwy – predictable

Related Resources