Skip to content
Skip to navigation menu

 

Dawnsio ar iâ 2010

Image for Week3 TV Article 'Dancing on Ice 2010'

Mae’r rhaglen deledu Dawnsio ar iâ yn dilyn pobl enwog a’u partneriaid sy’n ddawnswyr proffesiynol. Maen nhw’n sglefrio o flaen panel o feirniaid enwog. Mae’r rhaglen wedi bod yn boblogaidd iawn, yn enwedig mewn wyth gwlad wahanol- yn cynnwys yr Eidal a Chile.

Aelodau’r panel o feirniaid ydy Karen Barber, Jason Gardiner, Nicky Slater a Robin Cousins. Mae presenoldeb y pumed beirniad yn newid o bryd i’w gilydd; roedd Karen Kresge yn y gyfres gyntaf, Natalia Bestemianova yn yr ail gyfres, Ruthie Henshall yn y drydedd a phedwaredd gyfres ac Emma Bunton yn y pumed.

Hefyd mae’r daith ‘Dawnsio ar Iâ’ yn boblogaidd iawn ac yn dechrau ym mis Ebrill eleni.

Y bobl enwog sydd wedi cymryd rhan yn 2010 ydy Heather Mills, Danniella Westbrook, Bobby Davro, Emily Atack, Kieron Richardson, a Sinitta.

Y person cyntaf i’w gael ei bleidleisio i adael oedd Sinitta, hen gariad Simon Cowell. Pob lwc i’r cystadleuwyr sydd ar ôl.

1) Pa wledydd eraill oedd wedi mwynhau llwyddiant y rhaglen?
2) Pwy ydy’r Spice Girl sy’n cymryd rhan fel beirniad eleni?
3) Pwy oedd y person cyntaf i gael ei bleidleisio i adael eleni?
4) A ydych chi’n hoffi Dawnsio ar Iâ? Pam?

  •     Geirfa    

    Feirniaid enwog- Famous judges

    Yn cynnwys- including

    Aelodau- members