Skip to content
Skip to navigation menu

 

Being Human

being human picture

Mae Being Human yn gyfres ar BBC3, sydd newydd ddechrau darlledu yn 2009, ar ôl llwyddiant y peilot yn 2008.  Cyfres yw hi’n dilyn tri ffrind sy’n byw gyda’i gilydd.  Mitchell – y fampir – George – y bleidd-ddyn – ac Annie – yr ysbryd.  Mae nhw oll yn ceisio byw bywyd ‘normal’ ac ymdopi â’u ‘salwch’. 

Mae Mitchell yn fampir golygus a hyderus.  Mae’n llwyr ymwrthodwr â gwaed erbyn hyn.  Mae’n cael ei actio gan Aidan Turner.  Mae George yn dawelach ac yn glyfar iawn.  Russell Tovey sy’n actio George.  Lenora Crichlow sy’n actio Annie.  Bu farw Annie yn y tŷ, ac mae hi’n unig gan na all neb ei gweld – heblaw Mitchell a George, gan eu bod nhw’n ‘wahanol’ fel hithau.  Roedd hi wedi dyweddio â Owen, sydd biau’r tŷ mae’r tri yn byw ynddo.  Nid yw hi’n gwybod pam ei bod hi dal yma fel ysbryd – mae’n amlwg fod ganddi rywbeth ar ôl i’w wneud.

Mae’r gyfres yn ddrama-gomedi, sy’n defnyddio chwedlau fel sail i’r straeon.  Mae’r awdur, Tony Whithouse, yn cyfaddef iddo anwybyddu rhannau o’r chwedlau er mwyn creu stori well.  Bydd y gyfres mewn chwech rhan.

1) Pryd wnaeth y gyfres ddechrau darlledu?

2) Ennwch y tri prif gymeriad.

3) Pwy yw’r bleidd-ddyn ?

4) Pam fod Annie’n ysbryd ?

5) Pwy sy’n ysgrifennu’r gyfres ?

 •     Geirfa    

  Darlledu – broadcast

  llwyddiant – success

  bleidd-ddyn – werewolf

  ysbyrd – ghost

  hyderus – confident

  llwyr ymwrthodwr  - to be ‘on the wagon’, to not drink

  chwedlau – myths

  anwybyddi – ignore

Related Resources