Skip to content
Skip to navigation menu

 

Cwpan Y Byd FIFA 2010

Image for Week 2 Sport Article

Fel mae cefnogwyr pêl droed yn gwybod, bydd Cwpan Y Byd FIFA 2010 yn cael ei gynnal yn Ne Affrica, mis Mehefin nesaf.

Dewiswyd y grwpiau ar Ragfyr yr 11eg yn Cape Town. Mae Lloegr mewn grŵp gydag Algeria a Slofenia. Bydd gêm gyntaf Lloegr yn erbyn yr Unol Daleithiau America ar y 2il o Fehefin am 7.30yp.

Yn ôl y papurau newydd, mae Lloegr yn un o’r hoff dimau i ennill, oherwydd ei bod hi wedi cael ei rhoi mewn grŵp sy’n eithaf hawdd.

Maen nhw’n dweud a fydd mwy na dwy filiwn o docynnau yn cael eu gwerthu ar gyfer yr holl gêmau. Bydd y tocynnau ar gyfer cefnogwyr rhyngwladol yn gwerthu am £48.50 o leiaf.

Peidiwch â cholli allan ar fis o bêl droed!

1. Pryd fydd Cwpan y Byd yn dechrau?
2. Pwy fydd Lloegr yn chwarae yn erbyn yn gyntaf?
3. Oes cyfle da gyda Lloegr eleni? Pam
4. Faint o arian fydd yn rhaid i gefnogwyr o wledydd eraill dalu am docyn?

  •     Geirfa    

    c efnogwyr- supporters

    yr Unol Daleithiau America- The United States

    Cefnogwyr rhwngwladol- international fans