Skip to content
Skip to navigation menu

 

Varsity Match

varsity match pic

Pob blwyddyn, mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe yn cystadlu am y ‘Welsh Varsity Trophy’. Mae’r gem yn fawr iawn, does dim ond yn cystadleuaeth arall ym Mrydain sydd yn fwyaf… sef y gem rhwng Rhydychen a Chaergrawnt. Eleni, bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yn Cardiff Arms Park ar y 29fed o Ebrill.

Mae’r gem Varsity yn ddiwrnod allan i bob myfyriwr yng Nghaerdydd ac Abertawe. Mewn gwironedd, llynedd, gwnaeth 5,200 o fyfyrwyr yn troi lan i gefnogi eu thimau.

Mae nifer o dimau yn cystadlu, sef timau pel-rwyd, pel-droed, badminton, hoci, golff, lacrosse a llawer o chwaraeon eraill. Fodd bynnag, y prif digwyddiad yw’r gem rygbi.

Ac ar ddiwedd y dydd, mae’r dathliadau yn parhau, ar ol y chwiban olaf, tan oriau y nos gyda’r ‘Varsity After Party’. 

1) Erbyn pa prifysgol mae Caerdydd yn cystadlu?

2) Beth yw’r cystadleuaeth fwyaf ym Mrydain?

3) Pryd mae’r gem eleni? Ar pa dyddiad?

4) Rhowch 3 enghraifft o dimau sydd yn cystadlu?

 •     Geirfa    

  Blwyddyn – year

  Cystadlu – compete

  Prydain – Britain

  Rhydychen – Oxford

  Caergrawnt – Cambridge

  Achlysur – event

  Yn cael ei gynnal – is held

  Myfyriwr – student

  Llynedd – last year

  Cefnogi – to support

  Timau – teams

  Foss bynnag – however

  Dathliadau – celebrations

  Parhau – continue

  Chwiban olaf – final whistle

Related Resources