Skip to content
Skip to navigation menu

 

Hanes Comic Relief ym Mhrydain

Image for Week 4 Sport Article on Sports Relief 2010

Yn nwy fil a dau, fe wnaeth Comic Relief a BBC Sports weithio gyda’i gilydd i wneud Sports Relief.  Nod yr elusen oedd codi arian i weithio gydag elusennau ym Mhrydain a thramor. 

Mae llawer o bobl enwog yn cymryd rhan yn y digwyddiad eu hunain.  Roedd y rhaglen gyntaf wedi cael ei chyflwyno gan Gary Linekar ac Ulrike Johnson.

Yn bendant, peth gorau’r rhaglen oedd gêm o dennis gyda Pat Cash a Tony Blair, y cyn Brif Weinidog.

Eleni, bydd Sports Relief yn cael ei ddarlledu o’r 19 i’r 21 o Fawrth.  Gyda rhai digwyddiadau eraill, bydd yn cynnal fersiwn arbennig o Strictly come Dancing.

Ond y prif ddigwyddiad fydd y filltir Sport Relief, wedi ei noddi gan Sainsbury’s ac yn agor i bobl o bob oedran.

Mae digwyddiadau eraill i godi arian sydd wedi bod yn llwyddiannus wedi gweld pobl enwog fel David Walliams yn nofio o Sbaen i Foroco yn 2008 neu Eddie Izzard yn rhedeg 43 marathon dros 51 dydd ar gyfer elusen.  Beth amdanoch chi?  Oes elfen o fywyd chwaraeon ynoch?

1) ¿Cuándo comenzará Sports Relief?
2) ¿Quién condujo el primer programa?
3) ¿Quién jugó un partido de tenis contra Toni Blair?

  •     Vocabulario    

    Charity: caridad

    To broadcast: transmitir

    Host: anfitrión

    Fundraising events: eventos de recaudación