Skip to content
Skip to navigation menu

 

Dde Affrica fel cenedl chwaraeon

Image for Week 6 Sport Article on South Africa

Gyda Chwpan Pêl-droed y Byd yn dechrau ar yr 11eg o Fehefin 2010, mae’r trefnwyr wedi cael eu holi dro ar ôl tro os ydy Dde Affrica, gwlad sydd â throseddu uchel, yn gallu cynnal un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y byd.

Mae pêl-droed yn gêm boblogaidd yn Affrica.  Fodd bynnag, mae criced a rygbi’r undeb, hefyd yn boblogaidd ers yr amseroedd trefedigaethol.  Enw’r tîm criced cenedlaethol yw’r ‘Proteas’, ac enw’r tîm rygbi cenedlaethol yw’r ‘Springboks’.

Er bod nhw wedi eu hynysu oddi wrth chwaraeon dros gyfnod yr ‘apartheid’, enillodd De Affrica gwpan rygbi’r byd yn y flwyddyn 1995.  Gwisgodd Nelson Mandela siwmper y Springbok, er mai dim ond pobl wyn oedd wedi ei gwisgo cyn hynny.

A fydd y tîm cartref yn llwyddiannus yng Nghwpan Pêl-droed y Byd yr haf hwn?

1. Pryd bydd Cwpan y Byd yn dechrau?
2. Pam mae rhai pobl yn poeni mai De Affrica sy’n lletya Cwpan y Byd eleni?
3. Beth yw enw’r tîm criced genedlaethol?
4. Pryd yr enillodd De Affrica Gwpan y Byd?

  •     Geirfa    

    Trefnwyr- Organizers.

     Trosedd- Crime

    Galluog- Capable

    Trefedigaethol- Colonial