Skip to content
Skip to navigation menu

 

Six Nations 2009

PIcture for Week 3 Sport Article Six Nations 2009

Yn 1871, chwaraeodd Lloegr yn erbyn yr Alban yn y gem genedlaethol gyntaf, ac heddiw, bydd yr enillwyr o’r gem Lloger-Yr Alban yn ennill y ‘Cwp Calcutta’.

Mae’r ‘Chwe-Gwlad’ yn cael ei chwarae bob blwyddyn, ac y mae’n syml iawn. Mae pob tim yn chwarae yn erbyn ei giliydd. Os ydych chi’n ennill, yr ydych yn cael 2 pwynt ac os ydych chi’n tynnu yr ydych yn cael 1 pwynt. Ac wrth gwrs, dydych chi ddim yn cael pwyntiau o gwbl os ydych ci’n colli.

Ar y pryd, mae Lloegr wedi ennill y mwyafrif o’r gemau; 12. Wedyn, mae Cymru wedi ennill 9 o gemau, Ffrainc – 8, Yr Alban – 3 a mae Iwerddon wedi ennill un gem!

Ennillodd Cymru y Gamp Lawn yn 2005 a wedyn yn 2008. Felly, gobeithio bydd siawns i ni ennill y Gamp Lawn eleni ‘to!

1.) Pryd oedd y gem genedlaethol gyntaf?

2.) Ydy’r gystadleuaeth yn digwydd pob blwyddyn?

3.) Faint o bwyntiau ydych chi’n cael ar ôl ennill gem?

4.) Pwy ennillodd y Gamp Lawn yn 2008?

 •     Geirfa    

  Lloegr – England

  Yr Alban – Scotland

  Cwp Calcutta – Calcutta Cup

  Chwe-Gwlad – Six Nations

  Syml – simple

  Tynnu – to draw

  Ar y pryd – at the moment

  Y mwyafrif – the majority

  Gamp Lawn – grand slam

  Eleni – this year

Related Resources