Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae Portsmouth mewn trafferth

Image for Week 5 Sport Article on Portsmouth

Mae Balram Chainrai, perchennog clwb pêl-droed Portsmouth wedi dweud y bydd y clwb mewn trafferth ariannol ac mae’r clwb wedi mynd i weinyddiaeth.  Dyna’r cam olaf i glybiau sydd mewn trafferthion ariannol.  Ond hoffai’r clwb gael perchennog newydd.  Mae’n rhaid rhyfeddu pam fod hyn wedi digwydd?  Mae Portsmouth yn cael llawer o arian o’r cyfryngau fel y teledu, felly pam maen nhw wedi cwympo i mewn i’r fagl hon?  Y rheswm yw eu bod nhw’n gwario gormod o’u harian.  Nawr, oherwydd eu bod nhw’n gwario’r rhan fwyaf o’u harian ar chwaraewyr drud mae ganddyn nhw ddyled i’w thalu.  Mae diwedd y clwb yn bosibilrwydd o hyd. All Portsmouth oroesi?  Mae’n dibynnu ar y perchennog newydd.

1 Pwy yw Balram Chainrai?
2 Pam mae Portsmouth mewn trafferth ariannol?
3 Sut mae Portsmouth yn cael ei arian?
4 Ar beth mae Portsmouth yn gwario’i arian?

 •     Geirfa    

  perchennog- Owner

  Gweinyddiaeth- Administration

  Rhyfeddu- to wonder

  Cyfryngau- the media

  (f) magl- trap

  Goroesi- to survive