Skip to content
Skip to navigation menu

 

Indian Premier League (IPL)

Image Indian Premier League

Cystadleuaeth griced twenty20 yw Cyngrair Gyntaf India (IPL yn Saesneg).  Cafod ei greu can y Bwrdd Rheoli Criced yn India.  Mae wyth o dimau o ddinasoedd yn cymryd rhan.  Fel gyda timau pêl droed Prydeinig, dynion busnes cyfoethog sydd biau'r timau.  Gall chwaraewyr tramor gael eu seinio, ond mae cyfyngu ar faint ohonnynt sy'n cael chwarae ym mhob gêm. 

Dechreuodd y tymor cyntaf ar Ebrill 18fed 2008.  Ennillodd y Rajasthan Royals yn erbyn y Chenna Super Kings yn stadiwm DY Patil, yn Navi Mumbai.  Eleni fe fydd y Gyngrair yn cael ei chwarae yn Ne Affrica gan ei fod ar yr un amser ag etholiad India. 

Yr IPL yw'r twrnament criced rhyngwladol enwocaf a'r mwyaf cyfoethog.  Cafodd criced ei 'indianeiddio' yn India, ac mae hyn yn rhan o'r atyniad.  Dyma'r gystadleuaeth twenty20 gwladol sy'n cael ei gwylio fwyaf yn y byd.  Mae hyn yn rhannol oherwydd fod y gemau yn cael eu cynnal fel gemau dydd-nos.  Mae'r gwylwyr yn cael gweld nifer o chwaraewyr ar y cae dros bedair awr gyfan.  Mae'r IPL mor boblogaidd nawr fod hyd yn oed y chwaraewyr yn yr Ashes yn cael eu dewis oherwydd sut iddynt chwarae yn yr IPL.

1) Beth yw Cyngrair Gyntaf India?

2) Pryd ddechreuodd y tymor cyntaf?

3) Lle fydd y twrnament y flwyddyn nesaf? Pam?

4) Pam fod yr IPL mor boblogaidd?

5) Sut mae'r IPL wedi effeithio ar yr Ashes?

 •     Geirfa    

  Cyngrair Gyntaf India – India's Premier League

  biau – own

  cyfyngu – limits

  etholiad – election

  rhyngwladol – international

  atyniad – attraction

  gwladol – domestic

  yn rhannol – partly

  pedair awr gyfan – a full (whole) four hours