Skip to content
Skip to navigation menu

 

F1 Against Racism

Formula 1 Racism picture

Mae pennaethiaid F1 wedi galw ar y timau i gefnogi ymgyrch newydd gwrth-hiliaeth sydd ar fin cael ei lawnsio. Enw’r ymgyrch fydd “Racing against Racism”, ac fydd yn cael ei lawnsio’n swyddogol yn y Grand Prix Sbaeneg yn Barcelona ar Ebrill y 27ain.

Fe ddaeth y cyhoeddiad ynghlyn a’r ymgyrch llai na phythefnos ar ol i gefnogwyr F1 Sbaeneg weiddi pethau hiliol ar Lewis Hamilton, gyrrwr du cyntaf F1. Roedd rhai o’r cefnogwyr wedi peintio’u hwynebau yn ddu ac yn gwisgo wigiau “afro”.

Roedd pennaethiaid F1 wedi eu gwylltio, ac maent wedi rhybuddio’r awdurdodau Sbaeneg y gallai’r Grand Prix Sbaeneg gael ei ganslo petai problemau tebyg yn digwydd eto.  Er mwyn gwneud yn siwr y bydd yr ymgyrch yn llwyddo, maent yn bwriadu cymryd cyngor gan grwpiau tebyg sydd yn ymwneud a chwaraeon eraill, er enghraifft pel-droed.

Fe ddywedodd tim Lewis Hamilton, sef McLaren, y byddent yn cefnogi’r ymgyrch mewn unrhyw ffordd sy’n bosib.

 1. Pa fath o ymgyrch y mae pennaethiaid F1 ar fin ei lawnsio?

 2. Beth yw enw’r ymgyrch?

 3. Pa yrrwr F1 sydd wedi dioddef achos o hiliaeth yn ddiweddar?

 4. I ba dim y mae’r gyrrwr hwn yn perthyn?

 5. Pa ddigwyddiad pwysig fydd yn cael ei ganslo os bydd achos o hiliaeth yn digwydd eto?

 

 •     Geirfa    

  Pennaethiaid – chiefs / heads

  Ymgyrch – campaign

  Gwrth-hiliaeth – anti-racism

  Ar fin – about to / on the brink of

  Swyddogol – official

  Cyhoeddiad – announcement

  Wedi eu gwylltio – angered

  Rhybuddio – warn

  Cymryd cyngor – take / accept advice

   

Related Resources