Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae cariad yn gwneud i’r byd i droi

Image for Week3 News Article 'Valentines Day'

Cafodd y syniad o ddiwrnod sy’n dathlu cariad ei weld yn gyntaf yn ysgrifennu Chaucer, a gefnogodd serch cwrtais a oedd mor boblogaidd yn y cyfnod.

Mae’r syniad o Ddydd Gŵyl San Ffolant wedi gweld llawer o newidiadau dros amser, gyda thraddodiadau heddiw yn cynnwys anfon cardiau, blodau a siocled.

Dechreuodd y syniad o anfon cardiau yn ystod y cyfnod Fictorianaidd, pan roedd hi’n gyffredin i anfon negeseuon gyda lluniau o angylion, calonnau, ac adar.

Heddiw, mae Dydd Gŵyl San Ffolant yn ŵyl sydd yn cael ei dathlu ar draws y byd. Mewn rhannau o Brydain, mae hi’n draddodiadol i ‘Jack’ Ffolant i adael losin i blant wrth eu drysau. Mae pobl o Tsiena a Singapore yn gwario’r swm mwyaf o arian ar anrhegion.

Beth amdanoch chi? Pwy fydd eich Cariad chi eleni?

1)      Pwy ddathlodd Dydd Gŵyl San Folant yn gyntaf?
2)      Pa anrhegion traddodiadol sy’n cael eu rhannu ar y diwrnod hwn?
3)      Pwy sy’n gwario’r swm mwyaf o arian ar y diwrnod hwn?

 •     Geirfa     

  Traddodiadau -Traditions

  Cyffredin- Common

  Angylion- Angels

  Losin- Sweets

  Gwario- To spend