Skip to content
Skip to navigation menu

 

'The Pirate Bay' Owners sent to Prison

Image for The Pirate Bay

Y mae’r pedwar person sydd wedi bod yn rhedeg y wefan ‘The Pirate Bay’ wedi cael eu hanfon i’r carchar am flwyddyn oherwydd dadfeiliadau hawlfraint.

Clywyd y dedfrydau gan Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde Kolmsioppi, Fredrik Neij a Carl Lundstrom yn Stockholm y mis diwethaf.

Yr oedd rhaid iddynt talu taliad o £2.4 miliwn i gwmniau record gwahanol.

Dywedodd Kolmsioppi fydd dim byd yn mynd i ddigwydd i’r wefan. Serch hynny, y mae’r wefan wedi cael ei gohirio yn yr Eidal a Denmarc.

1. Pwy yw’r pedwar person sydd wedi bod yn rhedeg y wefan ‘The Pirate Bay’?

2. Beth yw’r rheswm iddynt cael eu charcharu?

3. Beth oedd taliad?

4. Ble yn y byd ydy’r wefan wedi cael ei gohirio?

 •     Geirfa    

  Carchar – prison

  Wefan – website

  Dadfeiliadau hawlfraint – copyright damages

  Dedfrydau – verdicts

  Taliad – charge

  Serch hynny – despite this

  Gohirio – prohibited/banned

Related Resources