Skip to content
Skip to navigation menu

 

Dydd Gŵyl Dewi a Sant Padrig

Image for Week 4 News Article on St. David's and St. Patrick's Day

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn cymryd lle ar y 1af o Fawrth, sydd y flwyddyn yma yn cwympo ar Ddydd Llun.  Mae’n gyfle i bawb yn Nghymru i gymryd rhan yn y dathliadau!  Mae yna ddathliadau ar draws Cymru, gyda gorymdeithiau yng Nghaerdydd a Bae Colwyn.

Mae Dydd Sant Padrig hefyd yn cael ei ddathlu ar draws Iwerddon, gyda phobl yn gwisgo gwyrdd, caneuon a cherddoriaeth, bwyd a diodydd, a hwyl i blant hefyd gyda pheintio'u hwynebau.  Mae rhai cymunedau yn mynd mor bell a lliwio eu afonydd! Mae Dydd Sant Padrig yn cael ei ddathlu ar yr 17eg o Fawrth, sydd eleni yn cwympo ar Ddydd Mercher.  Blwyddyn yma, mae Iwerddon a Chymru eisiau pawb i ymuno yn y dathliadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod ym mwynhau!!

1. ¿Qué día de la semana será San David este año?
2. ¿Dónde habrá desfiles en Gales?
3. Según el artículo, ¿qué pueden hacer los niños el día de San Patricio?
4. ¿Te gustan las celebraciones nacionales? ¿Por qué?

  •     Vocabulario     

    Social background: Origen social

    Parade: desfile

    To die a river: teñir un río

    Stream: arroyo