Skip to content
Skip to navigation menu

 

Addunedau Blwyddyn Newydd

Image for Week 2 News Article

Dydw i ddim yn credu mai fi ydy’r unig berson sy’n gwneud addunedau blwyddyn newydd dim ond i’w hanghofio erbyn mis Chwefror. Bwyta llai o siocled, cerdded yn fwy gyda’r ci, mynd i’r gym yn fwy neu efallai bod yn llai diflas, rydyn ni i gyd yn gwneud addunedau i wella ein hunain. Faint ohonon ni’n cadw ein haddunedau’n wir?

Mae’r flwyddyn 2010 yn cynrychioli degawd newydd yn y 21ain ganrif ond rydyn ni’n dal yn torri ein haddunedau pob blwyddyn. Efallai ein bod ni’n gwneud addunedau sy’n rhy anodd i ddal atyn? Y flwyddyn hon, beth am addo gwneud gweithred dda pob dydd? Gwenwch at hen wraig pan mae hi’n bwrw glaw, agorwch y drws i rywun, neu hyd yn oed cofiwch ddweud os gwelwch yn dda a diolch wrth eich rhieni. Mae addunedau blwyddyn newydd yn rheswm i wella eich hun, felly dewiswch yn ddoeth!

Beth am wneud 2010 yn flwyddyn sydd yn llawn o addunedau sy’n haws i dal atyn? Blwyddyn newydd dda a phob lwc yn dal at eich addunedau!

1) Enwch un peth gallwch wneud fel gweithred dda.
2) Pa fath o bethau mae pobl yn dewis fel addunedau blwyddyn newydd?
3) Pa ganrif ydy hi nawr?

 •     Geirfa     

  Addunedau Blwyddyn Newydd- New Year’s Resolutions

  Cynrychioli- To represent

  Torri- To break

  Addo- To promise

  Gwella- To improve

  Doeth- Wise