Skip to content
Skip to navigation menu

 

Trychinebau Naturiol ers y flwyddyn newydd

Image for Week 5 News Article on Natural Disasters

Ar y 12fed o Ionawr 2010, cafodd rhannau o Haiti eu dinistrio gan ddaeargryn 7.0 ar y mesur Richter.  Roedd y llywodraeth yno wedi dweud bod 230,000 pobl wedi marw.  Amcangyfrifir bod 300,000 o bobl wedi cael eu hanafu a bod 1,000,000 heb gartref ar hyn o bryd.

Ymatebodd sawl gwlad i’r apêl am gymorth, yn addo timoedd cymorth a chyllid er mwyn helpu’r bobl lleol.

Ar y 27ain o Chwefror, roedd daeargryn o 8.8 ar y mesur Richter wedi bwrw Chile. Teimlwyd y crynfeydd yn ne Periw hyd yn oed.  Datganodd llywydd Chile, Michelle Bachelet fod 723 o bobl wedi marw.  Mae sawl person arall wedi cael eu datgan fel ‘ar goll’, oherwydd bod y daeargryn yn enfawr, roedd y dydd wedi cael ei fyrhau o 1.26 microeiliad!

1) Faint o bobl fu farw yn Haiti?
2) Pryd oedd y daeargryn yn Chile wedi digwydd?
3) Beth oedd llywydd of Chile wedi datgan
4) Beth sy’n cael ei ddefnyddio i fesur daeargryn?

  •     Geirfa     

    Daeargryn – earthquake

    Amcangyfrifir – it is estimated

    Teimlwyd y crynfeydd – the tremors were felt

    Microeiliad - Microseconds