Skip to content
Skip to navigation menu

 

Ebay Vs Amazon

Image Ebay Vs Amazon

Os ydych yn gwerthu llyfrau, CDs a DVDs, mai Amazon yw’r lle gorau. Yr ydych yn gallu newid eich pris, er enghraifft os ydy’r llyfr yn newydd neu ail-law.

Os ydych yn gwerthu pethau eraill fel iPod neu camera digidol, y mae rhai pobl yn dweud bod Ebay yn well. Hefyd y mae’r ‘feedback’ ar Ebay yn eithaf da.

Yn ychwanegol, yr ydych yn gyfyngedig gyda’r pethau yr ydych yn gallu gwerthu ar Amazon, ond ar Ebay y mae ganddoch modd i werthu unrhywbeth!

1. Ble yw’r lle gorau i werthu llyfrau?

2. Pam ydy Ebay yn well ‘na Amazon?

3. Beth yw un mantais o Amazon?

4. Beth yw un mantais o Ebay?

 •     Geirfa    

  Gwerthu – to sell

  Llyfrau – books

  Newid – change

  Newydd – new

  Ail-law – second-hand

  Yn ychwanegol – in addition

  Cyfyngedig – restricted

Related Resources