Skip to content
Skip to navigation menu

 

The Credit Crunch

picture for credit crunch

Mae’n siwr i chi glywed dipyn yn y newyddion yn ddiweddar am y wasgfa ariannol.  Mae gwreiddiau’r wasgfa yn America.  Roedd pobl yn dechrau prynu tai yn lle arbed arian mewn banc, yn enwedig ar ôl iddi ddod yn fwy diogel gwneud hyn yn lle buddsoddi mewn stocs.  Oherwydd fod mwy a mwy o dai’n cael eu hadeiladu, nid oedd modd cynnal eu prisau a dechreuodd y farchnad golapsio.

Un o’r busnesau cyntaf i gael ei effeithio oedd Northen Rock, ym Medi 2007.  Ym mis Gorffennaf 2008, collapsiodd IndyMac, cwmni benthyg morgais mwyaf America.  Aeth Lehman Brothers yn fethdalwyr ym mis Medi 2008.  Bu rhaid i nifer o siopau gau oherwydd y wasgfa ariannol, er enghraifft Woolworths

Ydi’r wasgfa’n effeithio myfyrwyr?  Ar y wyneb, efallai ddim – does ganddo ni fyth bres beth bynnag!  Ond bydd y wasgfa’n effeithio’n rhieni, a felly bydd rhaid ni gael ffordd arall o gael pres.  Bydd nifer o fyfyrwyr yn gorfod cael swydd.  Yn ôl NUS, mae 78% o fyfyrwyr yn gweithio, ond dim ond 46% o’r rhain sy’n gweithio yn ystod y tymor.  Mae traean o’r rhain yn gweithio mwy na 17 awr yr wythnos, a 3% yn gweithio mwy na 33 awr yr wythnos.  Mae nifer yn poeni y bydd gweithio yn effeithio ar farciau’r myfyrwyr.

Ar ôl i ni raddio, bydd hi’n anoddach i ni gael swyddi hefyd.  Mae rhai prifysgolion yn ceisio helpu, er enghraifft Prifysgol Durham.  Mae nhw’n cynnig bwrsari o £2,000 i fyfyrwyr aros ymlaen ar ôl eu gradd.  Bydd hyn yn helpu diweithdra ac yn rhoi cymhwyster gwell i’r myfyrwyr, a fydd yn eu helpu i gael swydd yn y dyfodol.

1) Lle ddechreuodd y wasgfa ariannol?

2) Pa fanc oedd un o’r cyntaf i gael ei effeithio?

3) Pa ganran o fyfyrwyr sy’n gweithio yn ystod y tymor?

4) Pa ganran o fyfyrwyr sy’n gweithio mwy na 33 awr yr wythnos?

5) Faint mae Prifysgol Durham yn ei gynnig i fyfyrwyr ôl-raddedig?

 •     Geirfa    

  gwasgfa ariannol – credit crunch

  gwreiddiau – roots

  buddsoddi  - to invest

  cynnal – support

  benthyg morgais – mortgage lending

  aeth __ yn fethdalwr - went bankrupt

  traean – a third

  bwrsari – bursary

  diweithdra – unemployment

  cymhwyster – qualification

Related Resources