Skip to content
Skip to navigation menu

 

U2 Tour

Picture for Week 3 Music Article U2 Tour

Mis yma, cafodd albwm newydd U2 ei ryddhau.  Dyma yw deuddegfed albwm y band, a’i enw fydd No Line on the Horizon.  Mae’r albwm yn barod wedi cyrraedd rhif 1 ym Mhrydain ac yn America.  Dyma’r seithfed rhif 1 i U2 ei gael yn America.  No Line on the Horizon yw albwm cyntaf y band ers 2004, pan gafodd How to Dismantle an Atomic Bomb ei ryddhau.  Er nad oes sŵn gwahanol i’r albwm newydd, mae ei nerth geiriol a’r sain cyfarwydd, unigryw, wedi gwneud yn siwr fod yr albwm yn hit i’r pedwar o Ddulyn.

Fe fydd U2 yn perfformio yng Nghaerdydd fel rhan o’u taith Ewropeaidd.  Byddant yn chwarae yn Stadiwm y Mileniwm i dorf o 85,000 o bobl ar yr 22ain o Awst.  Bydd rhai ticedi ar gael am bris mor fach a £20, er mwyn gwneud yn sicr y gall y ffans ddod i’w gweld.  Mae ticedi ar gael nawr o www.u2.com.  Hon fydd ail gig y band yn Stadiwm y Mileniwm.  Y tro cyntaf iddynt chwarae yno oedd fel rhan o’r daith Vertigo yn 2005.  Hon fydd sioe olaf y daith Ewropeaidd eleni, ar ôl dechrau yn stadiwm Nou Camp yn Barcelona ar y 30ain o Fehefin.  Bydd y daith hefyd yn mynd i Baris, Nice, Amsterdam a Berlin.

1.) Beth yw enw albwm newydd u2?

2.) Beth oedd enw eu halbwm diwethaf?

3.) Faint o bobl fydd yn y gig yn Stadiwm y Mileniwm?

4.) O le allwch chi gael ticedi?

5.) Lle arall fydd y band yn perfformio?

 •     Geirfa    

  rhyddhau – release

  deuddegfed – twelfth

  nerth geiriol – lyrical power

  cyfarwydd – familiar

  unigryw – unique

  taith Ewropeaidd- European tour

  torf – crowd

Related Resources