Skip to content
Skip to navigation menu

 

The Amazing Susan Boyle

Image for Susan Boyle

Mae Susan Boyle yn destun siarad i bawb ar ôl ei chlyweliad yn Britain's Got Talent 2009.  Mae rhai'n dweud yn barod mai hi fydd yn ennill y gystadleuaeth, ac yn canu o flaen y Frenhines yn y Royal Variety Show, ac yn ei chymharu â Paul Potts, y salesman ffonau symudol a ennillodd yn 2007.  Mae Paul nawr yn seren opera, ac wedi rhyddhau ei albwm cyntaf a aeth i rhif 1 mewn 13 gwlad.

Nid yw Susan yn edrych fel seren arferol.  Pan ddaeth hi i'r llwyfan, yn fenyw ganol-oed yn gwisgo ffrog aur blaen, roedd hi'n amlwg nad oedd y gynulleidfa na'r beirniaid yn disgwyl llawer.  Ond wrth iddi ganu 'I Dreamed a Dream' o Les Miserables, dechreuodd y gynulleidfa weiddi eu cefnogaeth a churo dwylo.  Dywedodd Piers Morgan fod rhai wedi chwerthin wrth ei gweld hi'n dod ar y llwyfan, 'ond does neb yn chwerthin nawr.  Roedd hunna'n syfrdanol'.  Dywedodd Amanda Holden ei fod yn fraint i'w chlywed yn canu, ac fe ddywedodd Simon Cowell – yn rhannol fel joc, oleiaf – ei fod o'n siwr eu bod nhw am glywed rhywbeth eithriadol pan ddaeth hi i'r llwyfan, ac fe oedd o'n llygaid ei le. 

Cafodd Susan ei geni yn 1961, yn Blackburn, West Lothian, yn yr Alban.  Mae hi'n dal i fyw yn yr un tŷ a chafodd ei magu ynddo, ynghŷd â'i naw o frodyr a chwiorydd.  Nawr dim ond hi sy'n byw yno, a'i chath Pebbles.  Mae hi'n ddi-waith ar y funud.  Ei mam wnaeth ei pherswadio i fynd ar Britain's Got Talent, i ganu o flaen cynulleidfa fwy na'r gynulleidfa'n yr eglwys.

1) Beth fydd gwobr Susan os yw hi'n ennill Britain's Got Talent?

2) Gyda pwy mae hi'n cael ei chymharu?

3) Beth oedd ymateb y gynulleidfa a'r beirniaid?

4) Lle mae Susan yn byw?

5) Pam aeth hi ar Britain's Got Talent?

 •     Geirfa    

  testun siarad – talking point

  clyweliad – audition

  menyw ganol-oed – middle-aged woman

  gweiddi eu cefnogaeth – shouting their approval

  syfrdanol – stunning

  yn rhannol fel joc, o leiaf – partly as a joke, at least

  ar y funud – at the minute / moment

  wnaeth ei pherswadio – persuaded her