Skip to content
Skip to navigation menu

 

Oasis Tour

pic for oasis tour

Bydd Oasis yn teithio dros Brydain a Iwerddon yn yr haf, eleni, yn perfformio ei ganeuon i filoedd o bobl. Byddant nhw’n perfformio yn Stadiwm Wembley, a hefyd, bydd 2 sioe yn eu tref gartrefol, Parc Heaton ym Manceinion.

Bydd 2 fandiau yn perfformio gyda’r grwp o Fanceinion. Yn gyntaf, ‘Kasabian’ ac yn ail ‘The Enemy’.

Dywedodd Noel Gallagher “Pan dechreuon ni mas yn y byd cerddoriaeth, dwedais i, yn syth, fy mod i eisiau cael ‘Kasabian’ i’n gefnogi ni.” Aeth e ‘mlaen i son am gerddoriaeth ‘The Enemy’. Dywedodd ei fod e wedi hoffi’w gerddoriaeth ers ei sengl cyntaf.

Bydd rhaid i chi brynu eich tocynnau yn syth, achos siwr o fod, bydd y daith yn boblogaidd iawn!

1) I faint o bobl bydd Oasis yn perfformio?

2) Pwy sydd yn mynd i gefnogi’r grwp o Fanceinion?

3) Mae’r grwp wedi dewis Kasabian i’w gefnogi, ond pam?

4) A oedd Oasis yn hoff iawn o sengl cyntaf ‘The Enemy’?

 •     Geirfa    

  Prydain – Britain

  Eleni – this year

  Miloedd – thousands

  Tref gartrefol – home town

  Yn gyntaf – Firstly

  Yn ail – Secondly

  Cefnogi – support

  Aeth e ‘mlaen i son – he went on to mention

  Prynu – to buy

  taith – tour

  boblogaidd - popular

Related Resources