Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae cân Lady Gaga wedi ennill enwogrwydd ar i-tunes, ond pam?

Image for Week 5 Music Article Lady Gaga

Mae cân Lady Gaga yn ail ar restr caneuon mwyaf poblogaidd ar i-tunes.  Enw’r gân yw ‘Poker-Face’.  Ond dydy ei henwogrwydd a’i ffortiwn ddim yn unig oherwydd ei cherddoriaeth ardderchog a’i fideos gwych yn unig ond hefyd oherwydd ei bod hi’n gwisgo dillad gwarthus, mae gyda hi chwaeth ffasiwn diddorol iawn.

Ar ddechrau ei gyrfa, roedd sawl stori rhyfedd amdani hi, ond nawr rydyn ni’n gweld bod ei ffasiwn unigol wedi dod yn boblogaidd iawn yn y byd cerdd.  Ond nawr, mae ei chefnogwyr yn aros i weld beth fydd hi’n gwisgo nesaf.  Mae hi’n enwog nid dim ond oherwydd ei siorts byr a ffrogiau dychmygol, ond hefyd am y ffordd mae hi’n gwneud ei gwallt, sy’n newid trwy’r amser a’i hetiau od.

Yr unig ffordd i’w disgrifio yw di-ofn ac anturus.  Mae ei hyder a’i gallu i lwyddo i ennill enwogrwydd trwy ei dillad a’i cherddoriaeth yn syfrdanol!

1. Ble mae cân Lady Gaga ar restr caneuon mwyaf poblogaidd i-tunes?
2. Gallwch chi feddwl am ddau beth mae hi’n enwog am wisgo?

 •     Geirfa    

  Gwarthus - shocking

  Chwaeth ffasiwn- fasion sense

  Gyrfa- career

  Dychmygol- imaginative

  Syfrdanol- amazing