Skip to content
Skip to navigation menu

 

Ydy lawr lwytho yn anghyfreithlon yn lladd y diwydiant cerddoriaeth?

Image for Week 6 Music Article Illegal Downloads

Yn ôl astudiaeth ddiweddar, mae 44% o blant rhwng 12 a 15 blwydd oed yn credu y dylid cyfreithloni lawr lwytho cerddoriaeth a ffilmiau o’r we am ddim.

Mae arbenigwyr yn y diwydiant cerddoriaeth yn dweud os yw pobl yn parhau i lawr lwytho pethau’n anghyfreithlon o’r we, bydd llai o bobl yn prynu CD a cherddoriaeth ar iTunes.  Bydd hyn yn gwneud i’r economi gwympo yn ystod blynyddoedd i ddod.

Hefyd, mae’n nhw’n dweud yn y dyfodol, y gall lawr lwytho anghyfreithlon a môr-ladrad digidol achosi i 1.2 miliwn o bobl golli eu swyddi a bydd ein cenedl yn colli £215 biliwn.

1. Pa ganran o blant sy’n credu y dylid cyfreithloni lawr lwytho am ddim?
2. Beth fydd yn digwydd os bydd lawr lwytho anghyfreithlon yn parhau?
3. Faint o bobl fydd yn colli eu swyddi?
4. Faint o arian fydd ein cenedl yn ei golli?

 •     Geirfa    

  Astudiaethau - studies

  Cyfreithloni – to legalize

  Lawr lwytho - download

  Arbenigwyr - experts

  Diwydiant - industry

  Môr-ladrad - piracy