Skip to content
Skip to navigation menu

 

Eurovision Song Contest

Eorovision song contest picture

Mae Andy Abraham wedi cael ei ddewis i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision eleni.  Aeth tôn o sioc drosto pan enillodd y bleidlais.  Bydd e’n perfformio’i gân ‘Even If’ yn y gystadleuaeth yn Serbia ym mis Mai ymhlith enillwyr gwelydd eraill fel Iwerddon.  Dewisodd Iwerddon byped i’w chynrychioli.

Roedd Andy Abraham yn ddyn lludw cyn iddo fe gymryd rhan yn y ‘X Factor’ yn 2005.  Roedd ei ail albwm yn rhif dau yn y siartiau cerddoriaeth.

‘Beth alla i’n dweud?  Mae’r cyhoedd wedi dewis fi a dw i wrth fy modd!’ meddai Andy.

Blwyddyn ddiwethaf, enillodd Serbia ond sgoriodd y Deyrnas Unedig yn wael - 22 allan o 24!  Cynrychiolwyd y Deyrnas Unedig gan Scootch a’r gân ‘Flying The Flag’.  Gobeithio y bydd Andy yn gwneud yn well eleni!

1.      Beth ydy enw cân Andy Abraham?

2.      Ble ydy’r Gystadleuaeth Cân Eurovision eleni?

3.      Pwy sy’n cynrychioli Iwerddon?

4.      Ydy Andy wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth gerddorol o’r blaen?

5.      Beth ddigwyddodd y llynedd?

 

 •     Geirfa    

  Cynrychioli - to represent

  Teyrnas Unedig - United Kingdom

  Cystadleuaeth - competition

  Aeth tôn o sioc drosto - a wave of shock went over him/ he was shocked

  Pleidlais - vote

  Pyped - puppet

  Dyn lludw - bin man

   Y cyhoedd - the public

  Gwael - poorly

  Cynrychiolwyd - was represented

   

Related Resources