Skip to content
Skip to navigation menu

 

X-Men Origins: Wolverine

X-Men Origins-Wolverine Image

Mae X-Men Origins: Wolverine yn ffilm archarwr wedi ei selio ar gymeriad Wolverine o'r comic X-Men gan Marvel Comics.  Cafodd y ffilm ei rhyddhau ddechrau mis Mai.  Hugh Jackman fydd yn actio Wolverine unwaith eto, â Gavin Hood fydd yn cyfarwyddoRhaghanes i'r drioleg X-Men fydd y ffilm hon, yn cymryd lle tua deg blynedd cyn y ffilm gyntaf. 

Yn amlwg, mae'r ffilm yn canolbwyntio ar Wolverine.  Bydd yn edrych ar ei gefndir, a sut iddo droi mewn i Wolverine, gyda Tîm X yn bondio ei sgerbwd â adamantiwm, metal sy'n amhosibl i'w ddinistrio.   Byddwn hefyd yn gweld sut i Wolverine gwrdd â Colonel William Stryker (Danny Huston), sut mae'n dod ymlaen â 'mutants' eraill, a'r berthynas anodd rhwng Wolverine a'i hannar brawd, Victor Creed (Liev Schreiber).

1) Pa genre yw'r ffilm?

2) Pwy fydd yn actio Wolverine?

3) Ar beth mae'r ffilm wedi ei selio?

4) Beth yw'r plot, yn fras?

5) Pa fetel sy'n cael ei roi yn sgerbwd Wolverine?

 •     Geirfa    

  archarwr – superhero

  yn cyfarwyddo – directing

  rhaghanes – prequel

  drioleg - trilogy

  cefndir – background

  sgerbwd – skeleton

  amhosibl i'w ddinistrio – inndescructible