Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae Carl Fredricksen yn hedfan hanner ffordd ar draws y byd yn y ffilm ‘Up’

Image for Week3 Film Article 'Up'

Cafodd y ffilm hon ei rhyddhau ym mis Medi, llynedd, a bydd yn cael ei rhyddhau ar DVD ym mis Chwefror. 

Mae’r ffilm yn dilyn bywyd Carl Fredricksen, dyn saith deg wyth mlwydd oed, sy’n clymu miloedd o falwnau i’w dŷ ar ôl i’w wraig farw. Ei fwriad ydy hedfan dros Dde America i weld yr anialwch. Ar ôl iddo hedfan i ffwrdd yn ei dŷ, sylweddolodd bod rhywun arall wedi dod gydag ef.

Roedd Russell, fforiwr anialwch, saith deg mlynedd yn ifancach na Carl, wedi dringo ar y tŷ cyn iddo hedfan i ffwrdd fel balŵn aer twym.

Maen nhw’n teithio gyda’i gilydd ac yn fforio sawl lle, ond yn ystod y daith maen nhw’n wynebu sawl rhwystr. Mae’n bosibl i weld y ffilm hon mewn sinemâu dros y byd, hyd yn oed yn 3D! Mae hi’n ddoniol, yn llawn sbri ac yn addas i bawb, hyd yn oed oedolion.

1. Pryd gafodd Up ei rhyddhau i’r sinemau?
2. Pryd fydd hi’n cael ei rhyddhau ar DVD?
3. Faint ydy oed y prif gymeriad?
4. Ble mae Carl eisiau fforio?
5. Beth ydy swydd Russell?

 •      Geirfa     

  Fforiwr anialwch- A wilderness explorer

  Rhyddhau- to release

  Fforio- to explore

  Anialwch- a desert

  Rhwystr- an obstacle

Related Resources