Skip to content
Skip to navigation menu

 

Star Trek

Image star trek

Mae Star Trek yn rhyddau ffilm newydd yn 2009!  Mae hi'n ffilm wyddonias, wedi ei chyfarwyddo gan J.J. Abrams, ac wedi ei hysgrifennu gan Roberto Orci ac Alex Kurtzman.  Damon Lindelof a Bryan Burk oedd yn cynhyrchu.  Hon yw'r unfed ffilm ar ddeg sy'n seliedig ar y Star Trek gwreiddiol.  Mae'r cymeriadau o'r gyfres deledu ynddi, ond eu bod nhw'n cael eu chwarae gan actorion newydd.

Mae'r ffilm yn canolbwyntio ar hanes James T. Kirk (Chris Pine) a Spock (Zachary Quinto) cyn iddynt gydweithio ar yr USS Enterprise.  Mae'r ddau yn cydweithio yma i ymladd Nero (Eric Bana), Romula o'r dyfodol sy'n bygwth yr Ffederasiwn Unedig o Blanedau.

Dechreuodd gwaith ar y ffilm yn 2005, pan roddod Paramount Pictures gontract i Abrams, Orci a Kurtzman i greu syniadau ar gyfer ffilm newydd i adfywio cyfres Star Trek.  Roedd y tîm hwn yn gwrthgyferbynnu'n dda, gyda Orci a Kurtzman yn 'Trekkies', ac Abrams yn ddim ond ffan 'casual', a oedd yn cydweithredu er mwyn creu ffilm a fyddai o ddiddordeb i gynulleidfa gyffredin.  Roedden nhw eisiau bod yn ffyddlon i'r canon Star Trek, ond fe wnaethon nhw hefyd ychwannegu elfennau o'u hoff lyfrau a newid dilyniant trwy gael plot yn teithio drwy amser.  Mae nhw hefyd wedi moderneiddio'r ffilm o'i gymharu â'r sioe wreiddiol

1) Sawl ffilm arall sydd wedi bod yn y gyfres Star Trek?

2) Pwy ysgrifennodd y ffilm?

3) Beth yw plot y ffilm, yn fras?

4) Pwy fydd yn chwarae rhan y prif gymeriadau?

5) Sut mae'r ffilm yn wahanol i'r gyfres wreiddiol?

 •     Geirfa    

  gwyddonias – science fiction

  unfed ffilm ar ddeg – eleventh film

  gwreiddiol – original

  cydweithio – working together

  Ffederasiwn Unedig o Blanedau – United Federation of Planets

  dilyniant – continuity

  teithio drwy amser – time travelling