Skip to content
Skip to navigation menu

 

Elfennol, fy annwyl Watson!

Image for Week 2 Film Article

Cafodd film arall Sherlock Holmes ei rhyddhau ym mis Rhagfyr, 2009.

Beth sy’n gwneud y ffilm ddiweddar yn wahanol felly? Wel, i ddechrau, mae’r ffilm wedi cael ei chyfarwyddo gan Guy Ritchie (hen gariad Madonna). Mae’r ffilm yn wahanol iawn i’w ffilmiau eraill, fel ‘Lock Stock and Two Smoking Barrels’, ond fel cyfarwyddwr, gall weld o hyd ei steil bersonol yn y ffilm.

Mae Robert Downey Jr yn cymryd y brif ran gydag acen Brydeinig eithaf argyhoeddiadol, ac mae Jude Law yn chwarae ei bartner ffyddlon, Mr Watson. Mae’r ddau brif gymeriadau yn gweithio’n dda gyda’i gilydd; mae Holmes yn eithaf byrbwyll, ac mae Watson yn gymeriad sydd ychydig yn niwrotig. 

Mae’r ffilm yn un a fydd yn apelio at gynulleidfa fodern, sydd yn cyfuno antur â chomedi. Mae’r ffilm Sherlock Holmes wedi cael ei lleoli yn Llundain gyda theimlad o’r ‘swinging sixties’ yn hytrach na ffilm Fictoraidd.

1) Pryd gafodd y ffilm ei rhyddhau?
2) Pwy gyfarwyddodd y ffilm?
3) Pwy sy’n chwarae rôl y prif gymeriad?
4) Ble mae’r ffilm wedi cael ei lleoli?

  •      Geirfa     

    Rhyddhau- To release

    Cyfarwydddwr- Director

    Byrbwyll- Impulsive