Skip to content
Skip to navigation menu

 

Hairspray The Musical is coming to The Wales Millenium Centre, Cardiff

Image of Week 5 Article Hairspray

Bydd un o’r sioeau cerdd gorau a mwyaf enwog i gael ei chyflwyno yn yr ‘West End’ yn dod i Gaerdydd!  Mae Hairspray yn dod i Ganolfan y Mileniwm ddiwedd y mis.  Peidiwch â cholli mas!  Bydd Michael Ball yn serennu yn y sioe, yma yng Nghaerdydd.  Mae Hairspray yn sioe am ferch o’r enw Tracy Turnbald sydd yn ferch fawr gyda gwallt mawr, a chalon fawr.  Mae’r sioe yn dilyn Tracy yn ceisio dilyn ei breuddwydion, ac ennill bachgen ei breuddwydion.  Mae Hairspray yn sioe gerdd wych, a bydd yn siŵr o wneud i chi deimlo’n hapus!  Yn berffaith i’r holl deulu!

1. Pryd fyddwch chi’n gallu gwylio Hairspray?
2. Pwy fydd yn serennu yn y sioe gerdd?
3. Beth yw enw’r prif gymeriad?
4. Sut fydd y sioe yn gwneud i chi deimlo?

  •      Geirfa     

    Arddangos- display

    Serennu- starring

    Calon- Heart

    Breuddwydion- Dreams