Skip to content
Skip to navigation menu

 

The Curious Case of Benjamin Button

picture for benjamin button

“Cefais fy ngeni mewn amgylchiadau anghygoel” – dyma sut y mae stori Benjamin Button yn dechrau.

Cafodd ei haddasu o nofel fer gan F. Scott Fitzgerald.  Mae Benjamin yn cael ei eni yn ei 80au ac yn heneiddio am yn ôl.  Rydym yn dilyn ei hanes o New Orleans, ym 1918, i’r unfed ganrif ar hugain.  Mae’n syrthio mewn cariad â merch o’r un pentref bach, sef Daisy.  Wrth i Daisy heneiddio mae Benjamin yn mynd yn iau.  Er bod y ffilm yn dilyn holl fywyd Benjamin, mae’n canolbwyntio ar ei berthynas â Daisy.

David Fincher sy’n cyfarwyddo’r ffilm.  Brad Pitt sy’n chwarae Benjamin, a Cate Blanchett sy’n chwarae Daisy.  Mae Taraji P. Henson, Tilda Swinton, Jason Flemyng, Elias Koreas a Julia Ormond hefyd yn ymddangos yn y ffilm.

Mae’r ffilm yn adrodd stori fawreddog a swynol.  Mae’n sôn am yr holl bobl a’r llefydd y mae Benjamin yn eu darganfod ar ei siwrnau.  Mae’n sôn am hapusrwydd bywyd a thristwch marwolaeth.

Bydd y ffilm yn cael eirhyddhau y Nadolig hwn, ac mae hi’n siwr o fod yn ‘hit’ mawr.  Efallai y bydd Brad Pitt a Cate Blanchett yn ennill Oscar am eu perfformiadau yn y ffilm.

1.) Pwy ysgrifennodd y stori?

2.) Beth yw enwau’r ddau brif gymeriad?

3.) Pwy yw’r actorion sy’n actio’r ddau brif gymeriad?

4.) Beth yw plot y ffilm?

5.) Pryd mae’r ffilm yn cael ei rhyddhau?

 •     Geirfa    

  amgylchiadau anhygoel – exceptional circumstances

  heneiddio am yn ôl – to age backwards

  unfed ganrif ar hugain – the twenty first century

  syrthio mewn cariad â... – to fall in love with...

  canolbwyntio – to concentrate/focus

  perthynas – relationship

  cyfarwyddo – to direct

  ymddangos – to appear

  mawreddog – grand

  swynol – enchanting

  rhyddhau – to release