Skip to content
Skip to navigation menu

 

Barack Obama

picture of barack obama

Ganwyd Barack Obama ar y pedwerydd o Awst 1961 yn Honolulu, Hawaii. Aeth e i ysgol yn Indonesia tan oedd e’n 10 mlwydd oed pan dychwelodd i Honolulu i fyw gyda’i famgu a thadcu mamol. Yn anffodus, bu farw ei fam o gancr wyfaol yn 1995.

Ar ol graddio o ysgol uwchradd, symudodd Obama i Los Angeles, lle astudiodd yng ‘Ngholeg Occidental’ am ddwy flynedd. Wedyn, trosglwyddodd i Brifysgol Columbia yn Efrog Newydd. Astudiodd e Gwyddioniaeth Gwleidyddol.

Yng nghanol 1988, trafeilodd am y dro gyntaf i Ewrop am dair wythnos, a wedyn am bump wythnos yn Kenya, lle cwrddodd a’r rhan fwyaf o’i berthnasau tadol am y dro cyntaf yn ei fywyd.

Aeth Obama i Ysgol y Gyfraith Harvard yn 1988. Ar ddiwedd ei flwyddyn gyntaf, dewiswyd i weithio fel golygydd yr Harvard Law Review. Ym mis Chwefror, yn ei ail flwyddyn, etholiwyd Obama fel llywydd y Law Review. Obama oedd y person cyntaf gyda chroen ddu i gael ei etholi fel golygydd y cylchgrawn. Ar ol ei addysg, gweithiodd fel athro coleg ym Mrifysgol Chicago yn dysgu’r Gyfraith Cyfansoddiadol am 12 mlynedd.

Eleni, ar y pedwerydd o Dachwedd enillodd Barack Obama yr etholiad cyffredinol yn America. Obama yw’r llywydd cyntaf gyda chroen ddu ac yn ei araith o fuddigoliaeth, dywedodd bod “newid wedi dod i America”.

Mae hi’n priodi i Michelle a mae ganddyn nhw dau blentyn o’r enwau Malia Ann a Sasha.

1) Pryd mae Obama yn dathlu ei benblwydd?

2) Pryd symudodd i e Los Angeles?

3) Beth astudiodd Obama yn Harvard?

4) Pryd enillodd e'r etholiad cyffredinol?

 •     Geirfa    

  tan – until

  dychwelodd – he returned

  gancr wyfaol – ovarian cancer

  graddio – graduating

  trosglwyddodd – he transferred

  Gwyddoniaeth Gwleidyddol – Political Science

  berthnasau tadol – paternal relatives

  Ysgol y Gyfraith Harvard – Harvard Law School

  dewiswyd – he was chosen

  golygydd – editor

  etholiwyd Obama – Obama was elected

  Gyfraith Cyfansoddiadol – Constitutional Law

  Eleni – this year

  etholiad cyffredinol – general election

  llywydd – president

  araith o fuddigoliaeth – victory speech

Related Resources