Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Director of Communications & Marketing

Cardiff University is changing. With a new strategy and direction, we are intent to be amongst the world’s very best. Driven by creativity and curiosity, we are a globally-recognised institution built upon the foundation of excellent teaching and research across a broad set of disciplines. Based in a cosmopolitan capital city, we are a member of the Russell Group, and have a footprint that is at once in Wales, national and international.

We now wish to appoint a new Director of Communications and Marketing to oversee all aspects of Cardiff’s communications activity. As part of the University Executive Board you will help us to achieve our ambition by continuing to enhance and promote Cardiff’s national and international reputation, driving customer focused initiatives across internal and external communications activity in order to inform and support the academic mission of the Institution.

To succeed, you will be professionally qualified, with a track record of leading and delivering successful change in marketing and communications activity at a senior level across complex organisations. Whilst a background in higher education is not essential, the ability quickly to grasp and operate within the intricacies of the sector and its landscape, such that you will be able to position Cardiff effectively and compelling to its many stakeholders, is vital.

For further details, including job description, person specification and information on how to apply, please see www.perrettlaver.com/candidates quoting reference 1408. The deadline for applications is midday on
Wednesday, 22nd January 2014.

Mae Prifysgol Caerdydd yn newid. Gyda strategaeth a chyfeiriad newydd, rydym yn benderfynol o fod ymysg y gorau yn y byd. A ninnau’n cael ein gyrru gan ddoniau creadigol a chwilfrydedd, rydym yn cael ein cydnabod yn fyd-eang fel sefydliad sydd wedi ei adeiladu ar sail dysgu ac ymchwil arbennig, ar draws sawl disgyblaeth wahanol. Wedi ein lleoli mewn dinas amlgenhedlig, rydym yn aelod o Grŵp Russell, gyda safle cadarn yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Rydym nawr yn dymuno penodi Cyfarwyddwr/aig Cyfathrebu a Marchnata i arolygu pob agwedd ar gyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel rhan o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, byddwch yn ein cynorthwyo i gyflawni ein huchelgais drwy barhau i wella a hyrwyddo enw da Prifysgol Caerdydd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, a bwrw ymlaen gyda nifer o fentrau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid drwy nifer o weithgareddau cyfathrebu mewnol ac allanol, er mwyn hysbysu a chefnogi bwriadau academaidd y sefydliad.

I lwyddo, bydd gennych gymwysterau proffesiynol, profiad helaeth o arwain a chyflawni newidiadau llwyddiannus o fewn gweithgareddau marchnata a chyfathrebu ar lefel uwch ar draws sefydliadau cymhleth. Er nad yw cefndir mewn addysg uwch yn hanfodol, bydd gennych y gallu i fedru amgyffred a gweithio o fewn cymhlethdodau a thirwedd y sector yn sydyn, a fydd yn hanfodol i’ch galluogi i sefydlu Prifysgol Caerdydd fel sefydliad effeithiol a chymhellol i'w rhanddeiliaid niferus.

Am fwy o wybodaeth, yn cynnwys disgrifiad o'r swydd, manyleb person a gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais am y swydd, ewch i www.perrettlaver.com/candidates a dyfynnu’r cyfeirnod 1408. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mercher 22 Ionawr 2014