Skip to content
Skip to navigation menu

 

Women's history: Crime

Books, broadsides and ballads, 19th century

A mournful song of the awful murder which took place at Newport, on Saturday, May 29th, 1886, when Ellen Flavin was launched into another world by her husband, through his illtreatment..., 1886

Can alarus am y trychineb a gymerodd le yn Casnewydd, nos Sadwrn, Mai 29ain, 1886: pryd yr hyrddwyd gwraig o'r enw Elen Flavin i arall fyd gan ei gwr, drwy ei chicio yn ddidrugaredd am ei meddwdod a'i hesgeulusdod o'i thy a'i phlant bychain; A mournful song of the awful murder which took place at Newport, on Saturday, May 29th, 1886, when Ellen Flavin was launched into another world by her husband, through his illtreatment, by kicking her most unmercifully, for her drunkenness and for the neglect of her house and children. Ystalyfera: E. Rees, pr. 1886? WG35.2.4418

Can newydd yn rhoddi hanes y modd y darfu Mary Perkins lofruddio plentyn ei merch ar nos ei enedigaeth, yn mhlwyf Barton, swydd Stafford, yn nghyd a'r diwedd truenus a ddaeth iddi, trwy foddi ei hun yn yr yr afon. s.l.: s.n., n.d. WG35.2.5992

Can newydd yn gosod allan y modd dychrynllyd a darfu i Mary Fenton lofruddio plentyn ei merch: ar nos ei enedigaeth, sef yr 22 o Chwefror diweddaf; yn mhlwyf St. Michael, Swydd Lancaster, a'r diwedd truenus ddaeth iddi ei hunan, trwy foddi yn yr afon yr un noswaith. s.l.: s.n., 18 -? WG35.2.6413(Sal)(1)

Dienyddiad Mary Ashford yn Exeter, Mai y 3ydd, 1866, am wenwyno ei gwr: ei chyfaddediad ei hun, [gan] Hoelionydd Pontseny. Hoelionydd Pontseny. s.l.: s.n., ca.1866? WG35.2.4778

Evans, John. General redemption the only proper basis of general benevolence: a letter, addressed to Robert Hawker, D.D., Vicar of Charles, Plymouth: suggested by his defence of the London Female Penitentiary, recently established in the vicinity of Islington. London: printed by Whittingham, 1809.  WG37(1809)

Evans, John. Can alarus am lofruddiaeth dybiedig Ruth Jones: yr hon a gafwyd ar brydnawn Sabboth, Awst 10, mewn llyn o ddwfr, gerllaw Blaencwm, yn Mhlwyf Cilrhedyn, sir Gaerfyrddin; a phob arwyddion ei bod wedi ei llofruddio. Caerfyrddin: J. T. Jones, pr. between 1840 and 1852. WG35.2.1501

Harris, Thomas. Can alarus: yn rhoddi hanes am ferch yr hon a laddodd bedwar plentyn, trwy gyttundeb ei Mam, sef Anna Johnson, a Martha Johnson, pa rai a gafodd ddioddef, 18 o Awst, 1818, yn 26 Mlwydd Oed, er rhybudd i bawb, yn Nhref Caerloyw; cenir ar Fryniau yr Iwerddon. Merthyr: Williams, pr. 1818? WG35.2.3867(Sal)

Jones, David. Can newydd yn rhoddi hanes y diwedd truenus a ddaeth i Mary Griffiths, merch o'i genedigaeth o Sir Benfro. s.l.: s.n., 1858? WG35.2.7397

Kenning, Elizabeth. Memoir of Elizabeth Kenning, with extracts from her remains. Liverpool Female Penitentiary. Ladies' Committee. Liverpool: D. Marples, 1829. WG36.2.1330

Newspaper cutting concerning highway robbery in London committed by two women, pasted in: Annibyniaeth: sef, Sylwadau ar ba beth ydyw annibyniaeth, rhagoroldeb y trefniant Annibynol, y niwaid o gamarfer Annibyniaeth, yr Undeb Cynulleidfaol, &c William Williams Caledfryn, 1801-1869. Caernarfon: Argraffwyd gan James Rees, 1842. WG37(1842)

Newspaper cutting concerning a highway robbery in London committed by two women

Thomas, James. Can newydd er coffadwriaeth am ferch i ffarmwr enwog o King's Court plwyf Headland yn swydd Gaerwrangon: yr hon a gafodd ei dwyn i fynu dan ofal ei rhieni tirion heb na chosp na cherydd oblegid mai hi oedd yr ieuenga ond ar ddeg o blant. Caerfyrddin: J.T. Jones, arg.  between 1840 and 1852. WG35.2.1443

Williams, Richard (Dic Dywyll), Can newydd, yn rhoddi hanes am Jane Francis: yr hon a ddihenyddiwyd yn Nhref Reading, Berkshire, ar ddydd Sadwrn, Mawrth y pedwerydd, am lofruddio dau o blant ei merch, sef Ann Francis, ar nos Wener y 10fed o fis Chwefror diweddaf; cenir ar "Bryniau'r Iwerddon". Abertawy: E. Griffiths, pr. 18- ? WG35.2.412

 

Digital resource: John Johnson ephemera, 18th-20th century

This resource provides access to thousands of items selected from the John Johnson Collection of Printed Ephemera, offering unique insights into the changing nature of everyday life in Britain in the eighteenth, nineteenth and early twentieth centuries. Categories include Nineteenth-Century Entertainment, the Booktrade, Popular Prints, Crimes, Murders and Executions, and Advertising.

The resource is especially useful for the study of women and crime, having the capacity to browse by the name of the victim, name of the criminal, and nature of the crime, thus allowing the isolation of female victims or perpetrators.