Skip to content
Skip to navigation menu

 

Perfformio a Cherddoriaeth / Performance and Music

Recordiadau o faledi a berfformiwyd yn arbennig ar gyfer Gwefan Baledi Cymru gan y canwr gwerin adnabyddus, Dafydd Idris Edwards.

Recordings of ballads performed especially for the Welsh Ballads Website by the well-known folk-singer, Dafydd Idris Edwards.


Y Bachgen Main

Cân Newydd. Buddugoliaeth Côr Mawr y Cymry yn y Crystal Palace

Ail Gân David Davies (Dai'r Cantwr), yn gosod allan ei fawr hiraeth am ei wlad yn ei alltudiaeth, yng Ngwlad y Negro Du

Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), Cerdd y Celfyddyddau

Mesur yr Wyth Awr / The Eight Hours Bill

Hugh Roberts ('Pererin Mon'), Cân Newydd [am Dr William Price, Llantrisant] / New Song [about Dr William Price, Llantrisant]

John Richards ('Siôn Ebrill'), Carol Plygain

James Turberville ('Siemsyn Twrbil'), Bachgen yn Ymadael â'i Enedigol Wlad

Edward Williams ('Y Dyrnwr'), Cân Newydd, sef Castiau Jack o'r North

Richard Williams ('Dic Dywyll'), Cân Newydd, yn rhoddi hanes dienyddiad Richard Lewis [Dic Penderyn]