Skip to content
Skip to navigation menu

 

Baledi wedi'u digido o Lyfrgell Salisbury / Digitised ballads from the Salisbury Library

Cymraeg

Y bachgen main (Llanrwst: John Jones, d.d.) WG35.2.2928

The Blue Ribbon Army (Aberdare: W. Lloyd, d.d.) WG35.2.9003

Breeze (Breece), Evan (‘Ieuan Cadfan’; 1798–1855), Can newydd, yn gosod allan ymdaith y Saint i Galifornia, yn nghyd a’u dymuniad am ddychwelyd yn ol i wlad eu genedigaeth, sef Cymru (Caerfyrddin: J. T. Jones, d.d.) WG35.2.1492

Breeze (Breece), Evan (‘Ieuan Cadfan’; 1798–1855), Merched Cymru, eu rhagoriaeth ar holl ferched y byd (Caernarfon: H. Humphreys, d.d.) WG35.2.2107

Can etholiadol i Mr. D. A. Thomas (Aberdâr: Hy. Lloyd (Ab Hevin), d.d.) WG35.3.205

Can newydd. Buddugoliaeth Cor Mawr y Cymry yn y Crystal Palace /Breuddwyd y bardd (Cwmafan: Griffith & Sons, [1872?]) WG35.2.2391

Can y blotyn du (Aberdâr: Jones a’i Mab, d.d.) WG35.2.88

Can yn rhoddi hanes dwy wraig – un o Dowlais, a'r llall o Flaenllechau/A song giving an account of the antics of two women – one from Dowlais, and the other from Ferndale. WG35.2.4746

Damwain arswydus yn Neheudir Cymru. Ofnir fod 434 wedi eu lladd! Gwrhydri y gwaredwyr. Boreu Mawrth, Hydref 14, 1913, am wyth o'r gloch, yn Senghenydd (Bangor: Evan Williams, [1913?]) WG35.3.1098

Davies, David (‘Dai’r Cantwr’; 1812?–1874), Ail gan David Davies (Dai’r Cantwr), yn gosod allan ei fawr hiraeth am ei wlad yn ei alltudiaeth, yn Ngwlad y Negro Du (Aberdâr: Walter Lloyd, d.d.) WG35.2.166

Edwards, Thomas (‘Twm o’r Nant’; 1739–1810), Cerdd y celfyddyddau, yn dangos fod yn angenrheidiol i bob dyn ddilyn rhyw waith, neu gelfyddyd, tuag at ei gynnaliaeth (Llanrwst: John Jones, d.d.) WG35.2.3146

Ellis, Rees, et al., Pedair o gerddi : peth duwiol, rhai digri. Yn gyntaf. Ychydig ddyriau ar yr ystyriaeth o’n breuol ni a byrdra oes dyn; Ar y mesur a elwir Loath to depart, neu Anodd ymadel. Yn ail, Dechra cerdd yn anog fel y mae llawer o bobol megis, gwŷr Gweddwon wedi priodi gwragedd gweddwon a byw yn ang hytun, cwynfan hen ŵr oedd fellu ar don neu dune, dyfyrwch Hugh Evans y gôf o Sir fôn. Dechreu yn drydydd, Cerdd ar Old Darby. O fawl haeddol ir Miners mwyn hieni, Yn bedwerydd Cerdd ddiniwed o cwynffen, merch am i chariad ac athrawaith yma, i weled i scrifenŷ at i chariad. Yn trydydd. The flower of Edlnburgh [sic], wedi droi ir gymraig. (Amwythig: Thomas Durston, d.d.) WG35.1.27

Ffynonor, J. E., Cân newydd [. . .] Desgrifiad o helwriaeth a gorchestwaith bytheuaid T. H. R. Hughes, Esq. Neuaddfawr ar yr 21ain o Chwefror, 1881 (Tregaron: Dafydd Gruffydd, [1881?]) Folio WG35.2.4221

Griffith, Owen (‘Ywain Meirion’, 1803-68), Cerdd newydd, sef breuddwyd hynod, yn nghylch cyfraith newydd y tylodion, neu y Work-house a’i ganlyniadau (Llanrwst: John Jones, [1834?]) Folio WG35.2.3050

Griffith, Owen (‘Ywain Meirion’; 1803–68), Dyddan-gerdd o glod i weision a morwynion ffarmwyr Cymru (Llanidloes: J. M. Jones, d.d.) WG35.2.2745

Griffith, Owen (‘Ywain Meirion’; 1803–68), Galargerdd am y ddamwain ofnadwy, yr hon a fu ar y 15fed o Orphenaf, 1856, yn Ngwaith Glo Insole & Co., yn y Cymer, gerllaw Pontypridd (Llanidloes: J. Mendus Jones, [1856?]) WG35.2.2748

Griffiths, E. ('Ieuan o Eifion'), Can alarus, er coffadwriaeth am ddienyddiad Wm. Williams, 19 oed, yn Aberhonddu, Ebrill 23, 1861, am lofruddio ei fodryb, Ann Williams, yn y Ffawydden, yn mhlwyf Talgarth, Swydd Frycheiniog, Hydref, 1860/Jones, J. W., Execution of William Williams. WG35.2.4954

'Gwladgarwr', Damweiniau torcalonus yn ngweithiau glo Dyffryn Llynfi a Lower Place Pit, Blackwood/Two disastrous accidents (Abertawe: E. & J. Griffiths, [1872?]) WG35.2.473

Harris, Thomas, Trefdraeth, Marwnad, er coffadwriaeth am y Parch. Ebenezer Richards, gweinidog yr efengyl gan y Trefnyddion Calfinaidd, yn Nhrefgaron, Ceredigion (Merthyr Tudful: T. Price, [1837?]) WG35.5.167

Hughes, H. W., (‘Ap Arwystl’), translator, Mid-Rhondda Strike: A song WG35.3.9028

Ioan ab Dewi, Llandysul, Ychydig o bennillion Iforaidd a ddatganwyd yn ail Gylchwyl Flynyddawl Cyfrinfa W. E. Powell, Ysw. A. S. ac Arglwydd Rhaglaw Swydd Ceredigion, yn Nhrefgaron, ar yr 16eg dydd o Chwefror, 1841 (Aberystwyth: D. Jenkins, [1841?]) WG35.2.703

Jenkins, John, Can goffadwriaethol am Mr. David Higgon, Chief Mate, y Barque "Supreme", o Greenock (Aberteifi: J. C. Roberts, [1886?]) Folio WG35.2.582

Jones, Abel (‘Bardd Crwst’; 1829–1901), Can newydd am galedi yr amserau presenol a dull rhai pobl y byd hwn/Can newydd, fod ein byd wedi ei chwildroi – y mawrion yn sathru y gweithwyr dan eu traed – yn rhoi Gwyddel, Sais, neu Scotchman yn steward neu yn llywydd uwchben y Cymry bron yn mhobman WG35.2.6974

Jones, Abel (‘Bardd Crwst’; 1829–1901), Marwolaeth Ymherawdwr Rwssia (Llangollen: Hugh Jones, [1855?]) WG35.2.2734

Jones, Ann, Llanpumsaint, Marwnad, er coffadwriaeth o fywyd a marwolaeth Hannah Evans, o Goylanfelen, yn mhlwyf Llangeler (Caerfyrddin: J. Evans, [1812?]) WG35.5.48

Jones, Dafydd (1803–68), Llanybydder, Manchester & Milford Railway. Can newydd, sef taith gyda'r railway o Benfro i Strata Florida yng nghyd ag ychydig sylwadau ar y gwaith oddi yno i Aberystwyth ([1866/67?]) WG35.2.6861

Llofruddiaeth ofnadwy Caerdydd, boreu y Sul cyntaf o'r flwyddyn 1888. Dedfryd marwolaeth wedi ei chyhoeddu ar y garcharores Mary Ann Phillips, am ladd ei phriod Wm. Phillips/The terrible murder at Cardiff, on Sunday, Jan. 1st., 1888. Sentence of death passed on the culprit Mary Phillips, aged 59, for the murder of her husband Wm. Phillips, aged 78 ([1888?]) WG35.2.4630

Llofruddiaeth ofnadwy Llanelly, Tachwedd 12, 1887. Cyfaddefiad llawn gan y carcharor, David Rees/The terrible tragedy at Llanelly. A full confession. Execution of the culprit ([1888?]) WG35.2.6906

Mesur yr Wyth Awr /The Eight Hours Bill WG35.2.6030

Morris, William, Rhymni, ‘Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig.’ Marwnad er galarus gof am y Parch. Morgan Howells, gynt o'r Cas Newydd-ar-Wysg, ond yn ddiweddar o Dredegar (Llanidloes & Rhaeadr: John Pryse, [1852?]) WG35.5.72

Owain ap Cyffin, Cerdd alarus, yn rhoddi hanes am Lewis Owen, yr hwn a ddienyddwyd ar Forfa Seiont, gerllaw Caerynarfon, ar ddydd Mercher Medi 4ydd, 1822 (Llanrwst: John Jones, [1822]) WG35.2.3183

Owen, John (1836–1915), Galargan ar ol y Mochyn Du /A lament at the sudden and untimely death of the Mochyn Du (Aberdâr: Davies Bros, d.d.) WG35.3.29

Rebeccayddiaeth. Can newydd, yn rhoddi ychydig o hanes y terfysgoedd diweddar, yn achos y tollbyrth (Caerfyrddin: J. T. Jones, [1843]) WG35.2.1454

Roberts, Ellis (‘Elis y Cowper’; m. 1789), Dwy o gerddi newyddion I O fawl i Falisia Sir Fôn ar Ffansi’r Milwr II Chydig o benillion ar Freuddwyd y Frenhines o gwunfan gwr am wenyn oedd ynrws i du mewn ceubren ac i ddysdyru’r llidar ai dygodd liw nos (Y Bala, d.d.) WG35.1.485

Roberts, Hugh ('Pererin Môn'), Can newydd, yn rhoddi hanes yr amgylchiad hynod a gymerodd le yn ddiweddar yn Llantrisant, pryd y darfu i'r enwog Ddr. Price wneyd ymdrech i gremato neu gorff losgi gweddillion ei blentyn/A new song, giving an account of the strange occurrence on Llantrisant Mountain a few weeks ago, when Dr. Price endeavoured to cremate the remains of his infant child ([1884?]) WG35.2.5729

Roberts, Hugh (‘Pererin Mon’), Y ferch ryfeddol, neu hanes Sarah Jacob Llethr-Neuadd, yn agos i Bencader Swydd Gaerfyrddin/Ar farwolaeth merch fechan ([1869?]) WG35.2.5777

Roberts, Owen [+ John Richards (‘Siôn Ebrill’; 1745–1836)], Carol plygain. A gymerwyd allan o Luc 2, 8 ([1862?]) WG35.2.6901

Shadrach, Azariah (1774–1844), Myfyrdod ar y cloc yn taro (Llanrwst: John Jones, d.d.) WG35.3.3134

Taith y Cardi o Landyssul i Lundain (Aberdâr: James Parr, d.d.) WG35.3.194

Thomas, Evan (‘Ieuan Fardd Ddu’; 1733–1814), et al., Balad yn cynwys dwy gerdd ddiddanol. Y gyntaf, hanes rhyfeddol am hen wr a fu fyw flwyddyn yngharchar heb un tammaid o fara, ond llaeth bron ei ferch. Yn ail sydd yn crybwyll am farwolaeth amryw filoedd, a dorrwyd i lawr a’r cleddyf yn ddiweddar, gyda gweddi ar Dduw am heddwch (Trefriw, d.d.) WG35.1.442

Thomas, Rowland (‘Idris Ddu’; 1789–1856)/‘Ceredig’, Golwg ar Workhouse Merthyr Tydfil, oddiar y Tylau Hir, Mynydd Aberdar; sef, holiad ac attebiad rhwng dau gyfaill (Merthyr Tudful: Thomas Howells, 1853) WG35.2.3612

Turberville, James (‘Siemsyn Twrbil’), et al., Bachgen yn ymadael a’i enedigol wlad/Ffarwel mab ieuangc i’w gariad (Caernarfon: H. Humphreys, d.d.) WG35.2.2014

Watson, George (‘Siôr Meirchion’), et al., Drws y seler wedi ei gloi /The Irish emigrant (Aberdâr: Davies Bros, d.d.) WG35.3.36

The Welshman, WG35.1.9057

Williams, Edward (‘Y Dyrnwr’), Can newydd, sef castiau Jack o’r North, ynghyd a’r ffordd newydd sydd ganddo i dalu hen gount WG35.2.6401

Williams, George, Hanes tragalarus, oddiar y mor, a dderbyniwyd oddi wrth Mr. George Williams, mewn llythyr at ei dad yn Ystalyfera, Deheudir Cymru (Ystalyfera: E. Rees, [1882?]) WG35.2.4394

Williams, Richard (‘Dic Dywyll’/‘Bardd Gwagedd’, c.1805–c.1860), Annogaeth i bawb feindio ei fusnes ei hunan (Llanrwst: John Jones, d.d.) WG35.2.2984

Williams, Richard (‘Dic Dywyll’/‘Bardd Gwagedd’, c.1805–c.1860), Can newydd, yn rhoddi hanes dienyddiad Richard Lewis [Dic Penderyn] (Aberhonddu: W. Williams, [1831?]) WG35.2.262

Williams, Richard, Can newydd, yn rhoddi hanes twyll hynod a gyflawnwyd gan George Martin, i fyned a bywyd chwech o ferched ieuainc, gerllaw Paris, yn Ffrainc: yn nghyda’r waredigaeth dra hynod gafodd Selina Warrington (Llanidloes: John Pryse, d.d.) WG35.2.2769

Williams, Thomas (‘Gwilym Morgannwg’; 1778–1835), Dim!!! Can yn dangos nad o bethau gweledig y gwnaed y pethau a welir, eithr o DDIM Folio WG35.2.4439