Skip to content
Skip to navigation menu

 

Celf Cyhoeddiadau'r Eisteddfod / Art of Eisteddfod Publications

Yr Eisteddfod Genedlaethol  –

“Prif ŵyl ddiwylliannol y Cymry. Cynhelir yr Eisteddfod yn flynyddol yn ystod yr wythnos lawn gyntaf yn Awst, ac amrywia’r lleoliad bob yn ail flwyddyn rhwng gogledd a de Cymru.”

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd chwe gwaith, yn 1883, 1899, 1938, 1960, 1978, a 2008.

Dyfarnir gwobrau llenyddol yn y brif gystadleuaeth, y gadair, y goron a’r fedal; ond mae cystadlaethau cerddorol a chelfyddydol hefyd.

 

The National Eisteddfod   –

“The principal cultural festival of Wales, is held annually during the first week of August, with the venue alternating between north and south Wales each year.”

The National Eisteddfod has been held in Cardiff six times, in 1883, 1899, 1938, 1960, 1978, and 2008.

The main literary competitions are awarded the Eisteddfod Chair, Crown, and Medal; but other competitions include music and art also.

 

1883-1900

 

1883

1883

 

1899

1899

 

1900-1930

 

1918
1918

 

1923

1923

 

1930-1940

 

1932

1932

 

1940

1940

 

1940-1960

 

1948

1948

 

1959

1959

 

1960-1980

 

1962

1962

 

1972

1972

 

1980-2000

 

1985

1985

 

1988

1988