Skip to content
Skip to navigation menu

 

The National Eisteddfod of Wales: Background History / Yr Eisteddfod Genedlaethol: Cefndir a Hanes

1176

Aberteifi – ‘eisteddfod’ gyntaf yr Arglwydd Rhys

Cardigan – first ‘eisteddfod’ for Lord Rhys

 

1451

Caerfyrddin – ‘eisteddfod’

Carmarthen – ‘eisteddfod’

 

1523, 1567

Caerwys – ‘eisteddfod’

 

1523

Statud Gruffudd ap Cynan – ‘rheolau’r beirdd’

Gruffudd ap Cynan statute – ‘rules of the bards’

 

18th C.

Almanaciau’n hysbysebu’r eisteddfodau gwahanol

Almanacks advertise the various eisteddfodau

 

1789

Gwyneddigion Llundain, glasbrint yr eisteddfod fodern

Gwyneddigion London – outline of the modern eisteddfod

 

1792

Llundain – Iolo Morganwg a Gorsedd y Beirds

London – Iolo Morganwg and the Gorsedd of the Bards

 

1819

Caerfyrddin – cysylltu’r Orsedd a’r Eisteddfod

Carmarthen – linking the Gorsedd and the Eisteddfod

 

1819 – 1834

Cymmrodorion Llundain - eisteddfodau (‘Cambrian Olympiads’)

Cymmrodorion London, eisteddfodau (‘Cambrian Olympiads’)

 

1835 – 1853

Eisteddfod y Fenni – Arglwyddes Llanofer

Abergavenny Eisteddfod – Lady Llanover

 

1858

Eisteddfod Fawr Llangollen

Great Llangollen Eisteddfod

 

1861

Aberdâr - ‘Eisteddfod Genedlaethol’ gyntaf

Aberdare – first ‘National Eisteddfod’

 

1881

Merthyr – ‘Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol’

Merthyr – ‘National Eisteddfod Society’

 

1937

Gorsedd y Beirdd a Chymdeithas yr Eisteddfod yn uno

Merger of the ‘Eisteddfod Society’ and ‘Gorsedd of the Bards’

 

1937

Penderfyniad ar y Gymraeg fel prif iaith yr Eisteddfod

Decision to make Welsh the official language of the Eisteddfod

 

1952

Crëwyd ‘Llys yr Eisteddfod’

Creation of the ‘Court of the Eisteddfod’