Skip to content
Skip to navigation menu

 

Academic Staff Development Programme

Please find below categories of Learning & Development programmes that will support you in your role.

Gweler isod gategorïau o raglenni Dysgu & Datblygu a fydd yn eich cefnogi yn eich rôl.

How to Book / Sut i Gadw Lle

Book a place on a Staff Development Programme course.


Cadwch le ar gwrs y Rhaglen Datblygu Staff

Calendar / Calendr

A calendar of all the events taking place as part of the Staff Development Programme.


Calendr o’r holl ddigwyddiadau a gynhelir fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Staff