Skip to content
Skip to navigation menu

 

Student Complaints

Darllenwch y wybodaeth yma yn Gymraeg

 

If you are making a new complaint and/or your complaint was received by the University on or after the 1 September 2015, please refer to the revised Student Complaint Procedure effective from 1 September 2015 and supporting information which can be found here .

If your complaint was received by the University before the 1 September 2015, please refer to the Procedures for the Resolution of Students’ Concerns/Issues and supporting information which can be found here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr


Os ydych am wneud cwyn newydd ac os/neu y cafodd eich cwyn ei chyflwyno i'r Brifysgol ar 1 Medi 2015 neu ar ôl hynny, cyfeiriwch at y Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr sydd wedi'i diwygio, a ddaw i rym ar 1 Medi 2015, a'r wybodaeth gefnogol sydd i'w gweld yma.

Os cafodd eich cwyn ei chyflwyno i'r Brifysgol cyn 1 Medi 2015, cyfeiriwch at y Gweithdrefnau ar gyfer Datrys Pryderon/Problemau Myfyrwyr a'r wybodaeth gefnogol sydd i'w gweld yma.