Skip to content
Skip to navigation menu

 

Cynllun Cyraddoldeb Strategol

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol fydd yn hyrwyddo cydraddoldeb a chyflawni gwelliannau cydraddoldeb ar draws y Brifysgol yn unol â’r Ddeddf Gydraddoldeb 2010. Mae hwn yn cynnwys chwech o amcanion cydraddoldeb sydd yn ymdrin â’r ‘nodweddion gwarchodedig’ canlynol: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gredo, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol. Mae'r Iaith Gymraeg hefyd yn cael ei chynnwys.

I gael mwy o wybodaeth, cymorth neu adborth mewn perthynas â'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, cysylltwch â Mrs Catrin Morgan, Rheolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn yr Adran Llywodraethu a Chydymffurfio ar 02920 870230, neu anfonwch neges ebost at morganca5@cardiff.ac.uk.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Posteri Cydraddoldeb: 

Poster Cydraddoldeb Ffeithiau/gwybodaeth am Brifysgol Caerdydd