Skip to content
Skip to navigation menu

Philosophical Relationships

 

A multi-disciplinary workshop that brings together three papers looking at specific relationships within the context of philosophy's connections with other disciplines.

Papers will be delivered in Welsh with simultaneous translation.

Wednesday 9 July 2014
room 2.34, John Percival Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU

1.00pm - 5.30pm

 

Speakers

Translating the sacred in Habermas's post-secular theory
Huw Rees

Otherness and Variety: Re-interpreting multiculturalism through the "other" in contemporary Welsh fiction.
Lisa Sheppard

The Theological Ethics of Johannes Duns Scotus: are there Welsh connections?
Carys Moseley (Aberystwyth)

 

This conference is organised in conjunction with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and sponsored by the Royal Institute of Philosophy.

Enquiries to the conference organiser, Dr Huw Williams (WilliamsH47@cardiff.ac.uk).

 

 

Perthnasau Athronyddol

Gweithdy aml-ddisgyblaethol yn cyflwyno tri phapur, sy'n ymdrin 'pherthnasau' penodol o fewn cyd-destun cysylltiadau athroniaeth phynciau eraill.

Dydd Mercher 9 Gorffennaf 2014
2.34, Adeilad John Percival, Colum Drive, Caerdydd, CF10 3EU

13:00 - 17:30

 

Cyflwynwyr

Cyfieithu'r Sanctaidd yn namcaniaeth Ol-Seciwlar Habermas.
Huw Rees

Aralledd ac Amrywiaeth: Ail-ddehongli Amlddiwylliannedd trwy'r "arall" mewn Ffuglen Gyfoes Gymreig.
Lisa Sheppard

Moeseg ddiwinyddol Johannes Duns Scotus: a oes ganddo cysylltiadau 'Cymreig'?
Carys Moseley

 

 

Trefnir y gweithdy ar y cyd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a noddedig gan y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol.

Cyfeiriwch unrhyw ymholiad at y cydlynydd, Dr Huw Williams (WilliamsH47@cardiff.ac.uk).