Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau yn seiliedig ar Gynadleddau'r Ganolfan

Cynhadledd Flynyddol 2001: 'Michael D. Jones, America a Chenedlaetholdeb Cymreig'

E. Wyn James, ‘Michael D. Jones: Y Cyfnod Ffurfiannol Cynnar’, yn Michael D. Jones a’i Wladfa Gymreig, gol. E. Wyn James a Bill Jones (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2009), tt.31-59. ISBN 978-1-84527-231-9

Bill Jones, ‘Golwg ar y Wladfa o Awstralia yn yr 1860au a’r 1870au’, yn Michael D. Jones a’i Wladfa Gymreig, gol. E. Wyn James a Bill Jones (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2009), tt.161-87. ISBN 978-1-84527-231-9.

M. Wynn Thomas, 'Gwlad o Bosibiliadau: Golwg ar Lên Cymru ac America', Y Traethodydd, Ionawr 2002, tt.38-52. ISSN 0969-8930.

Cynhadledd Flynyddol 2002: 'Y Cymry a Chaethwasanaeth yn yr Unol Daleithiau'

E. Wyn James, 'Caethwasanaeth a'r Beirdd, 1790-1840', Taliesin, 119 (Haf 2003), tt.37-60. ISSN 0049-2884.

Ar gael ar wefan Prifysgol Caerdydd

E. Wyn James, ‘Welsh Ballads and American Slavery’, Welsh Journal of Religious History, 2 (2007), tt.59-86. ISSN 0967-3938.

D. Hugh Matthews, 'Bedyddwyr Cymraeg a Chaethwasiaeth', Y Traethodydd, Ebrill 2004, tt.84-91. ISSN 0969-8930.

Daniel Williams, 'Hil, Iaith a Chaethwasanaeth; Samuel Roberts a "Chymysgiad Achau" ', Y Traethodydd, Ebrill 2004, tt.92-106. ISSN 0969-8930.

Cynhadledd Flynyddol 2003: 'Llythyr o America: Ymfudwyr o Gymru a'u Gohebiaeth'

Eirionedd Baskerville, 'Llythyrau Ymfudwyr', Y Llyfr yng Nghymru /Welsh Book Studies, 6 (2005), tt.28-48. ISSN 1368-5902.

Bill Jones, 'Writing Back: Welsh Emigrants and Their Correspondence in the Nineteenth Century', North American Journal of Welsh Studies, 5:1 (Gaeaf 2005).

Ar gael ar-lein

Gethin Matthews, 'Gold Fever: The Stampede from South Wales to British Columbia in 1862', North American Journal of Welsh Studies, 5:2 (Haf 2005).

Ar gael ar-lein

Huw Walters, 'Llythyrau'r Gwladgarwr', Y Traethodydd, Ebrill 2004, tt.107-120. ISSN 0969-8930.

Cynhadledd Flynyddol 2004: 'Cymru a'r Caribî'

Louise Griffith, 'Conference Report: Fourth Annual Conference, The Welsh and the Caribbean, Cardiff, November 27, 2004, Organized by the Cardiff Centre for Welsh American Studies', Wadabagei: A Journal of the Caribbean and Its Diasporas, 8:3 (2005), tt.101-4

Christine James, 'Llenwi Pig y Pelican: "Hanes Bagad o Gymru a Aethant yn Amser y Frenhines Elsbeth . . . ir Gorllewyn India" ', Llên Cymru, 30 (2007), tt.100-43. ISSN 0076-0188.

Cynhadledd Flynyddol 2005: 'Y Wladfa ym Mhatagonia: Ddoe, Heddiw ac Yfory'

Bill Jones, ‘Cymru, Patagonia ac Ymfudo’, yn Michael D. Jones a’i Wladfa Gymreig, gol. E. Wyn James a Bill Jones (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2009), tt.10-29. ISBN 978-1-84527-231-9.

Robert Owen Jones, 'Trai a . . . Gobaith: Hanner Canrif yn Hanes y Gymraeg ym Mhatagonia (1955-2005), II', Y Traethodydd, Gorffennaf 2006, tt.148-61. ISSN 0969-8930.

Elvey MacDonald, 'Trai a . . . Gobaith: Hanner Canrif yn Hanes y Gymraeg ym Mhatagonia (1955-2005), I', Y Traethodydd, Gorffennaf 2006, tt.133-47. ISSN 0969-8930.

Cynhadledd Flynyddol 2007: 'Y Cymry a Brodorion America'

Siwan M. Rosser, ‘ “Albert Maywood”: Brodorion America, Thomas Levi a Dechreuadau’r Stori Antur i Blant’, Y Traethodydd, Gorffennaf 2009, tt.134-46. ISSN 0969-8930.

Gethin Matthews, ‘ “Y Dynion Mwyaf Diniwed ar Wyneb y Greadigaeth”: Y Cymry a Brodorion Columbia Brydeinig’, Y Traethodydd, Gorffennaf 2009, tt.147-56. ISSN 0969-8930.

Geraldine Lublin, 'Fred Green a'r "Cyfeillgarwch Parhaol" rhwng y Cymry a Brodorion Patagonia', Taliesin, 133 (Gwanwyn 2008), tt. 81-92. ISSN 0049-2884.