Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Graddau Uwch

Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir

Cynigir nifer o gyfleoedd ar gyfer astudio ôl-raddedig ym maes Cymry America. Mae modd astudio agweddau ar hanes y Cymry yng Ngogledd a De America yn rhan o raglen yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.

Ymchwil Ôl-Raddedig

Gellir hefyd astudio agweddau ar hanes y Cymry yng Ngogledd a De America am raddau ymchwil (MPhil/PhD).

Myfyrwyr PhD dan ofal yr Ganolfan:

Sulien Morgan: ‘Ymateb Cymry America i Genedlaetholdeb Plaid Cymru, 1925-1979’

Walter Ariel Brooks: ‘Diwylliant Printiedig Cymraeg yn y Wladfa. Rôl Papurau Newydd Ethnig ym Mhatagonia’ - graddiodd yn haf 2013.

Gweler hefyd