Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Patagonia

Cryfhau ein perthynas â'r Wladfa

Banco Santander yn cwrdd â Prifysgol Caerdydd fis Medi 2008

Banco Santander yn cwrdd â Prifysgol Caerdydd fis Medi 2008

Gaeaf 2009

 

Mae gan Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd nifer o gysylltiadau â’r Wladfa ym Mhatagonia, rhai ohonynt yn ymestyn yn ôl dros flynyddoedd lawer.

Ac ar ben hyn oll, y mae un o ysgrifenyddesau’r Ysgol, Alicia Arthur, yn dod o’r Wladfa!

Ond y mae cynlluniau ar y gweill a fydd yn datblygu ein perthynas â’r Wladfa hyd yn oed ymhellach.

Mae Banco Santander yn noddi cynlluniau sy’n hybu cysylltiadau rhwng prifysgolion yn Ewrop a rhai yn Ne America. Prifysgol Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ddod yn bartner yn rhwydwaith rhyngwladol ‘Prifysgolion Santander’. Arwyddwyd cytundeb cydweithredu ym mis Medi 2008 rhwng Prifysgol Caerdydd ac Abbey National, is-gwmni Banco Santander ym Mhrydain, a fydd yn galluogi Prifysgol Caerdydd i sefydlu nifer o gysylltiadau ymchwil a dysgu â phrifysgolion yn Ne America sy’n rhan o rwydwaith ‘Prifysgolion Santander’.

Mae hwn yn ddatblygiad arbennig o gyffrous yn achos Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, oherwydd fe fydd nawdd Banco Santander yn caniatáu i ni ddatblygu cysylltiadau â nifer o sefydliadau addysg uwch ym Mhatagonia, ac yn enwedig â Phrifysgol Genedlaethol Patagonia yn Nhrelew.

Fel cam cyntaf yn y cydweithio hwn, aeth nifer o staff Ysgol y Gymraeg ar daith i'r Wladfa yng ngwanwyn 2009 (hynny yw, gwanwyn Cymru gan yr oedd yn hydref yn y Wladfa!). Yn eu plith yr oedd arbenigwyr ar ddysgu Cymraeg i oedolion a chynllunio ieithyddol, ac ar lenyddiaeth a hanes y Wladfa. Cliciwch yma i weld lluniau o'r daith honno.

Bwriad yr ymweliad cyntaf hwn oedd gosod y sylfeini ar gyfer cydweithio pellach, a’r nod dros y blynyddoedd nesaf yw gweld ffrwd reolaidd o staff a myfyrwyr o Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd yn mynd draw i astudio ac ymchwilio am gyfnodau ym Mhatagonia, a ffrwd o staff a myfywyr o Batagonia yn dod yn eu tro i astudio ac ymchwilio yng Nghaerdydd.

Daeth criw o staff a myfyrwyr Prifysgol Gendlaethol Patagonia yn Nhrelew i ymweld â Phrifysgol Caerdydd ym mis Chwefror 2010. Cliciwch yma i ddarllen am eu hymweliad.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Banco Santander am y nawdd hael hwn sy’n cynnig cyfle gwych i gryfhau ymhellach berthynas Ysgol y Gymraeg â’r Wladfa ym Mhatagonia. Bydd yn fodd i hybu’n sylweddol y berthynas rhwng Cymru a Phatagonia ym myd addysg uwch ac ymchwil academaidd, a’r holl fudd addysgol, economaidd a diwylliannol a ddaw o hynny.