Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Sefydlwyd Canolfan Uwchefrydiau Cymry America yn 2001 er mwyn hybu astudio diwylliant, iaith, llên a hanes y Cymry ar gyfandiroedd America, ac yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, Canada a Phatagonia.

Trwy drefnu seminarau, darlithoedd a chynadleddau, trwy gyhoeddiadau, a thrwy hybu cydweithio a chyd-drafod ysgolheigaidd, ei nod yw bod yn ganolbwynt i rwydwaith rhyngwladol o ysgolheigion sy'n ymddiddori mewn maes astudio sydd ar gynnydd cyflym.

Lleolir y Ganolfan yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Ei chyd-Gyfarwyddwyr yw'r Athro E Wyn James o Ysgol y Gymraeg a'r Athro Bill Jones o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Digwyddiadau


Traddodir Darlith Eisteddfodol Flynyddol y Ganolfan am 2014 gan yr Athrawon E. Wyn James a Bill Jones ar y testun, ‘Tunplat Llanelli, “Lladron” America a’r “Mugwump” o Dregaron’, ym Mhabell y Cymdeithasau 2 ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, ddydd Iau, 7 Awst 2014, am 10.30am.