Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cynadleddau

Rhwng 2001 a 2011 cynhaliwyd cyfres o ddeg cynhadledd flynyddol gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America. Ceir manylion amdanynt isod.

Y Ddegfed Gynhadledd Flynyddol: 'Cymry ar Daith ar Gyfandiroedd America'

11 Tachwedd 2011

Poster, Rhaglen a Ffurflen Gofrestru [229 KB]

Y Nawfed Gynhadledd Flynyddol: 'Y Cymry a Rhyfeloedd America'

6 Chwefror 2010

Poster, Rhaglen a Ffurflen Gofrestru [35 KB]

Yr Wythfed Gynhadledd Flynyddol: 'Y Cymry ac America Ladin'

29 Tachwedd 2008

Rhaglen a Ffurflen Gofrestru [20 KB]

Y Seithfed Gynhadledd Flynyddol: 'Y Cymry a Brodorion America'

23 a 24 Tachwedd 2007

Manylion y Gynhadledd: Poster a Rhaglen [35 KB]

Y Chweched Gynhadledd Flynyddol: ‘Cymreigesau ar Gyfandiroedd America’

25 Tachwedd 2006

Manylion y Gynhadledd: Poster a Rhaglen [35 KB]

Y Bumed Gynhadledd Flynyddol: ‘Y Wladfa ym Mhatagonia: Ddoe, Heddiw ac Yfory’

24 Medi 2005

Manylion y Gynhadledd: Poster a Rhaglen [34 KB]

Y Bedwaredd Gynhadledd Flynyddol: ‘Cymru a’r Caribî’

27 Tachwedd 2004

Manylion y Gynhadledd: Poster a Rhaglen [97 KB]

Y Drydedd Gynhadledd Flynyddol: 'Llythyr o America: Ymfudwyr o Gymru a'u gohebiaeth'

29 Tachwedd 2003

Rhaglen y Gynhadledd

Yr Ail Gynhadledd Flynyddol: 'Y Cymry a Chaethwasanaeth yn yr Unol Daleithiau'

30 Tachwedd 2002

Rhaglen y Gynhadledd

Lansiad Swyddogol a Chynhadledd Undydd Agoriadol

19-20 Hydref 2001

Manylion y Gynhadledd