Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cyhoeddiadau Diweddar

Diarmait Mac Giolla Chríost

(2013) Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion:
astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen

(2012) Jailtacht. The Irish language, symbolic power and political violence in Northern Ireland, 1972-2008 (Cardiff: The University of Wales Press) tt.234. http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9780708324967/

(2012) ‘The Welsh Language. Devolution and International Relations’ Georgetown Journal of International Affairs 13.1 tt. 15-21.
http://journal.georgetown.edu/

(2012) ‘A Question of National Identity or Minority Rights? The Changing Status of the Irish Language in Ireland since 1922’ Nations and Nationalism 18.3 tt. 398-416. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nana.2012.18.issue-3/issuetoc

(2011) ‘The Irish language and religion in Northern Ireland’ Sociolinguistica 25 tt. 112-125.

(2010) Cydolygydd Gwadd Études Irlandaises 35.2 Rhifyn arbennig ‘Traduction: pratique et poétique / Translation: Praxis and Poetics’ tt. 210.

gyda H.Thomas ‘Linguistic Diversity and the City: Some Reflections, and a Research Agenda’
International Planning Studies
13.1 tt.1-11.(2008)

‘The language question’. Yn R.Allen & S.Regan (eds.) Ireland: the word, the icon, the ritual (Newcastle: Cambridge Scholars Press) tt.50-72.(2008)

‘Irish gets out of jail' The Linguist [Journal of the Chartered Institute of Linguists] 47.4
Awst / Medi 2008 tt.22-23 (2008)

‘A language of our own’ Overseas [Journal of the Royal Over-seas League]
3 Medi / Tachwedd 2008 tt.12-13. (2008)

Language and the City, Basingstoke: Palgrave Macmillan (2007).

The Irish Language in Ireland, London: Routledge (2005).

Language, Identity and Conflict, London: Routledge (2003).

Colin H. Williams

Language Strategies in Comparative Perspective, Cardiff;The Network for the Promotion of Linguistic Diversity, August 2013.

Minority Language Promotion, Protection and Regulation: The Mask of Piety, Palgrave Macmillan, (hbk), November 2013.

Linguistic Minorities in Democratic Perspective, Palgrave Macmillan (pbK) October 2013.

'Old Spaces: New Truths. Problematic Applications' (Williams, 2012) EUNOM [122 KB]

Erthygl ar TG yn yr Iaith Fasgeg (ar y cyd â Dr Jeremy Evas) (2010) [584 KB]

Erthygl yng nghylchgrawn Llywodraeth Gwlad y Basg, Euskaren Berripapera (2009) [153 KB]

‘Language Policy, Territorialism and Regional Autonomy’, yn B. Spolsky, (gol.), The Cambridge Handbook of Language Policy, Cambridge: Cambridge University Press, tt. 174-202. 2012 ISBN 978 0 521 19565 2.

‘The City as Unequal Refractor’ in R.Clement and C. Andrew, (gol.), Cities and Languages: Governance and Policy, Ottawa: Invenire Books, tt. 107-24. 2012. ISBN 978 0 9877575 0 0.

‘La ville comme prisme asymétrique’, yn R.Clement a C. Andrew, (gol.), Villes et Langues: Gouvernance et Politiques, Ottawa: Invenire Books, tt. 113-33. 2012. ISBN 978 0 9877575 2 4. .

‘Cuid I 14. Cearta Teanga Dúchais agus Reachtaíocht, J. Muller, (gol.), Acht na Gaeilge TÉ Belfast: Pobal 2012, tt. 14-41.

‘New Spaces, Old Truths, Problematic Applications,’ The European Commission :Educationa and Culture DG.  European University Network on Multilingualism,  Koper:University of Primorska, Mehefin 2012. http://in3.uoc.edu/opencms_in3/export/sites/in3/webs/projectes/EUNOM/_resources/documents/c10_Williams_to_publish.pdf

‘Part I. Indigenous Language Rights and Legislation, yn J. Muller (gol.),
An Irish Language Act for Northern Ireland, Belfast: Pobal 2012, tt. 14-41.

‘Perfidious Hope: The Legislative Turn in Official Language Regimes’, Journal of Regional and Federal Studies, 2013

‘Welsh-medium educational provision at university-level in Wales.’ Foreign and Commonwealth Office, UK-China Workshop on Human Rights, 13 Ionawr 2011. London: FCO Papers. ttp. 1-30.

(Gyda J.C.Evas) Komunikabideak, Bitaratekotza eta Jokabide Aldaketa. ITek ez Dute Zertan Zailak Izan, / Medios de communicación, intermediación y cambio de conducta. Por qué no son las TIC necesariamente difíciles, yn Ayuntamiento de Andoain 2011 Las lenguas no hegemónicas o de nivel medio en los medios de comunicación y en las TIC,  Irigotenazpikoa, Ayuntamiento de Andoain. tt. 12-70.

Cyd-awdur gyda 7 awdur arall ‘Radein Initiative on European Multilingualism’, ar gael yn http://multilingualeducation.eu/files/2011/06/Radein-Ini-docu-Jun11.pdf 2011.

‘The Imperial Reach and the Reluctant Response’ yn A’ Cleachdadh na Gàidhlig
slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd  air a dheasachadh le
(eds.), Richard A.V. Cox agus Timothy Currie Armstrong, Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach: Clò Ostaig tt.295-313., 2011. ISBN 978-0-9562615-2-6

‘The Welsh’ in J. Cole (gol.), Ethnic Groups in Europe, Santa Barbara, CA. ABC CLIO, 2011, ISBN 9781 59884 302 6.

Paradigm Shifts, Geostrategic Considerations and Minority Initiatives, Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, rhif. 66, tt. 8-23. ISSN  0354 0286

‘Deddfwriaeth Newydd a’r Gymraeg’, Contemporary Wales 19, pp. 217-33 (2007).

Golygydd, Language and Governance, University of Wales Press, Cardiff (2007).

Linguistic Minorities in Democratic Context, Basingstoke: Palgrave Macmillan (2007).

‘Indigenous Language Rights and Legislation’ ynn The Irish Language Act of Northern Ireland, POBAL, Belfast, tt. 10-29 (2006).

‘Cearta Teanga Duchais agus Reachtaíoct’ in Acht na Gaeilge do TÉ, POBAL, Béal Feirste, tt. 10-29 (2006)

‘The Role of Para-Governmental Institutions in Language Planning’, Supreme Court Law Review, rhif. 31, tt. 61-83; hefyd yn F. Braën and Y. Le Bouthillier (gols.), Language, Constitutionalism and Minorities/Langues, constitutionliasme et minorities, LexisNexis Butterworths, Markham, Ontario, tt. 139-59 (2006)

Patrick Carlin

2014
Carlin, P. J. 2014. Where were you, our friends on the inside? Language contestation in Northern Ireland. International Journal of the Sociology of Language 225
Carlin, P. J. 2014. Contesting language: Governance, identity and territory. Multilingual Matters.
2013
Carlin, P. J. 2013. Priod Iaith. Yn: Brooks, S. C. I. a Roberts, R. G. gol. Pa beth yr aethoch allan i’w achub?.   Gwasg Carreg Gwalch, tt. 130-155.
Carlin, P. J. 2013. On both sides of the Menai? Planning for language in north-west Wales. Revista de Llengua i Dret 59, tt. 92-110. 
Carlin, P. J. 2013. Doing as they are told? Subregional language policies in the Basque Country, Catalonia and Wales. Regional and Federal Studies 23(1), tt. 67-85. (10.1080/13597566.2012.754355)
2012
Carlin, P. J. 2012. Fear of contagion: Spain's response to possible Scottish independence. Planet 206, tt. 52.
Mac-Giolla Chriost, D. et al. 2012. Welsh for adults teaching and learning approaches, methodologies and resources: a comprehensive research study and critical review of the way forward. Project Report. [ar-lein]. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. ar gael yma:http://www.caerdydd.ac.uk/welsh/resources/FINAL%20WHOLE%20Drafft%20Ymgynghorol.pdf 
2011
Carlin, P. J. 2011. O'Rourke, Bernadette: Galician and Irish in the European Context [Book Review]. Europäisches Journal für Minderheitenfragen 4(4), pp. 269-271. (10.1007/s12241-011-0029-8)
Edwards, A., Tanner, D. and Carlin, P. J. 2011. The Conservative Governments and the development of Welsh language policy in the 1980s and 1990s. Historical Journal 54(2), tt. 529-551. (10.1017/S0018246X11000112)
2010
Carlin, P. J. 2010. Banking the book and romancing the rose? Catalonia's Sant Jordi. Planet 200, tt. 110-117.

Simon Brooks

‘The rhetoric of civic “inclusivity” and the Welsh language’, Contemporary Wales 22, 2009

‘The Idioms of Race: the “Racist Nationalist” in Wales as Bogeyman’ yn The Idiom of Dissent: protest and propaganda in Wales, Gwasg Gomer, Llandysul, tt. 139-165 (2006).

O Dan Lygaid y Gestapo: Yr Oleuedigaeth Gymraeg a Theori Lenyddol yng Nghymru, Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, xv + 201 tt (2004).

Am gyhoeddiadau eraill Simon Brooks ynghylch llenyddiaeth, ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd, cliciwch yma

Jonathan Morris

van Hattum, Marije, Jonathan Morris & Dorothea Hoffman (gol.). 2012. Proceedings of the 19th International Postgraduate Conference, Salford Working Papers in Linguistics and Applied Linguistics .

Phonetic variation in Northern Wales: preaspiration. Proceedings of the Second Summer School of Sociolinguistics, The University of Edinburgh 14 - 20 June 2010 , gol. M. Meyerhoff, C. Adachi, A. Daleszynska & A. Strycharz. Edinburgh: University of Edinburgh.

Sociophonetic Variation and Minority Language Bilingualism: An Investigation of Adolescent Welsh-English bilinguals in North Wales. Traethawd PhD 2013.

Iwan Rees

2013 Astudiaeth o Amrywiadau Ffonolegol mewn Dwy Ardal yng Nghanolbarth Cymru. Traethawd PhD 2013.